19 Mays Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtulu mücadelesini balatmak için 19 Mays 1919’da Samsun'a çk, milletimizin kaderini deitiren, yolumuzu aydnlatan tarihi bir balangçtr.

Bugün sahip olduumuz birçok zenginlik, Atatürk’ün o yllarda balatt zorlu mücadeleler sonucu kurduu çada, demokratik devlet yaps ve gösterdii ilkeler nda elde edilmitir.

Atatürk, kurmu olduu genç devlete sahip çkma ve daha ileriye tama görevini, birçok sözünde vurgulad gibi Türk gençliine emanet etmitir. Unutmamalyz ki, gençlerine güvenen, gençlerini en iyi ekilde yetitiren milletler gelecekte var olabilecektir. Onun içindir ki geleceimiz olan gençlerimizi, yarnlarmza en iyi ekilde hazrlamal, onlara bar, huzur ve mutluluk içinde yaayacaklar bir ülke brakmalyz.

Koronavirüs salgnyla  mücadele ettiimiz  bu  zor  günlere  denk  gelen  19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramn kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtulu Savamzn bütün kahramanlarn rahmet ve ükranla anyorum."