Melahat NL

1964 Ylnda Yakup Köyü Merzifon/AMASYA'da dodu. lk ve Orta Öretimini Merzifon'da tamamladktan sonra; 1984 Ylnda Amasya Meslek Yüksekokulu, 2000 Ylnda da Anadolu Üniversitesi iletme fakültesini bitirdi. 1994-2000 yllar arasnda Meslek Ruhsatn alm olup; o tarihten bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik mesleini icra etmektedir. Odamzda TESMER'de ve çeitli komisyonlarda görev almtr. ASMO'da halen eitimcilik yapmaktadr. 2011 Ylnda (SPK) Sermaye Piyasasnda Bamsz Denetim Lisans Belgesini 2013 Ylnda KGK (Kamu Gözetimi Kurumu)'dan Bamsz Denetçi Lisans belgesini alm olan Meslektamz; Odamzn 2002 ylnda kurulan Türk Halk Müzii Korosu'da kurulutan bu güne kadar görev almtr. Evli ve bir çocuk annesidir.


Uur BOLAT

11.04.1970 Çorum'da dodu. Anadolu Üniversitesi iletme Fakültesi mezunu olup; Yüksek Lisansn Okan Üniversitesi iletme Fakültesi Muhasebe ve Denetim Bölümünde tamamlad. 1987 ylndan bu yana Antalya'da yaamaktadr. 2001 ylndan beri Mali Müavirlik Mesleini bamsz olarak sürdürmektedir. 2004-2006 Döneminde ASMO Denetleme Kurulunda, 2013-2016 Döneminde TESMER'de ve çeitli dönemlerde Odamzn komisyonlarnda görev almtr.


Muharrem TOSUN

1965 Ylnda Kumluca'da dodu. lk, Orta ve Lise Eitimini Kumluca'da tamamlayp, 1989 ylnda Anadolu Üniversitesi ..B.F ktisat Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevinden sonra balad Mali Müavirlik stajn 1993 ylnda tamamlad ve 1995 ylndan bu güne Kumluca'da bamsz olarak Mali Müavirlik yapmaktadr. Muharrem Tosun; Evli ve üç çocuk babasdr.


lhami Uur SEVML

lk, orta ve lise örenimini Antalya'da tamamlad. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iletme bölümünden 1991 ylnda mezun oldu. Ankara'da iki yla yakn Sermaye Piyasas Kurumu Bamsz Denetçi Yardmcs olarak Bamsz Denetim irketinde çalt. Askerlik görevini tamamladktan sonra Antalya'da Mali müavirlik bürosunda çalt. 1997 ylndan beri kendi bürosunda Serbest Muhasebeci Mali Müavir olarak çalmaktadr. Kamu Gözetim Kurumundan Sorumlu Denetçi olarak ruhsatn almtr. Halen mali müavirlik ve bamsz denetçi olarak faaliyetine devam etmekte olan Meslektamz; Bir çocuk babasdr.


Adil OMAKLI

1966 ylnda Korkuteli/Antalya'da dodu. lk, orta ve lise eitimini Korkuteli'de tamamlad. 1988 ylnda Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde tamamlad. Meslee 1988 ylnda bir iverene bal hizmet akti ile çalan olarak balad. 1992 ylnda S.M.M.M. olmaya hak kazand ve bamsz olarak büro faaliyetine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasdr.


Tamer KROLU

1975 Nide’de dodu, ilk, orta ve lise örenimini Antalya’da tamamlad. Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi Maliye bölümünü bitirdi. stanbul Okan Üniversitesinde iletme Denetim Yüksek Lisans MBA yapt. 1994-2003 yllar arasnda Turizm ve Otelcilik alanlarnda muhasebe müdürlüü yapt. 2003 ylndan bu yana kendi ofisini yönetmektedir. ASMO’da birçok komisyonda görev ald, ilk fotoraf sergisini açt ve ASMO bayran Ar dann zirvesinde dalgalandrd. Tamer Körolu, evli ve iki çocuk babasdr.


Ramazan KAHYA

1981 ylnda Serik’te dodu. lk ve Orta örenimini Serik’te tamamlad. 1999 ylnda Serik Hasan Güçlü Ticaret Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra 2004 ylnda Anadolu Üniversitesi iletme Fakültesi iletme Bölümünü ve 2018 ylnda Hukuk Bölümünü tamamlad. 2003 ylnda Meslek hayatna balad. 2010-2013 aras Mali Müavirlik stajn yapt. 2013 ylndan itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik mesleini icra etmektedir. 2016 ylndan itibaren ASMO Serik Temsilcilii, Danma Kurulu üyelii ve Üst Birlik Delegelii yapan Ramazan KAHYA, evli ve bir çocuk babasdr.


Halil BAYAZ

1960 ylnda Antalya'da dodu. lk, orta ve lise eitimini zmir Türk Kolejinde tamamlad. Ege Üniversitesi letme Fakültesi Muhasebe Bölümünde Lisans Eitimini tamamlad. 1985 ylndan bugüne bamsz olarak büro faaliyetine devam etmektedir. 2013 ylnda Bamsz Denetçi unvann almaya hak kazand. 2006-2008 döneminde TÜRMOB delegelii ve Antalya S.M.Mali Müavir Odamzda Oda Sayman olarak görev yapt. Odamzn çeitli komisyonlarnda görev yapt. Evli ve 2 kz babasdr.


Halil brahim BAKAL Bakan
Burcu KIZILKAYA ye
Fatih ZBAY ye

Ahmet Tevfik TORUNLAR Bakan
Zekiye ETN ye
Mustafa ZEYBEKOLU ye

Emrullah Tayfun AVDAR Bakan
emsi Serment DENZ Bakan Yardmcs
Ula KKSAL Tesmer Sekreteri
Pnar KOCA Tesmer Sayman
Mfide UYAR ye
Kemal GRSOY ye
Sabri Grsoy GRKAN ye