Uur BOLAT

1970 ylnda Çorum' da dodu. lk, orta ve lise tahsilini Çorum' da tamamlad. Anadolu Üniversitesi letme Fakültesinden mezun oldu. stanbul Okan Üniversi­tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde letme ve Denetim Yüksek Lisans MB yapt. ngilizce bilmektedir. 
Bamsz Denetim Lisans Belgesini 2014 Ylnda KGK'dan ald. 2001 ylndan bu yana mesleini bamsz olarak sürdürmektedir. 
2004-2006 döneminde Denetleme, 2013-2016 döneminde TESMER, 2019-2022 döneminde de Disiplin Kurulunda görev almtr. Ayrca bir çok komisyon ve sosyal faailiyetlerde odamz temsil etmitir. 


Nuray Z

1980 ylnda Zonguldak'ta dodu. Zonguldak Kara elmas Üniversitesi Bankaclk Bölümü, Anadolu Üniversitesi letme Program mezunudur. 2007 ylnda mali müevirlik ruhsatn hak kazanmtr. 2005-2013 yllar arasnda Tesmer çats altnda mali tablolar analizi dersi eitmenlii yapt. 18 yl boyunca Serik'te bir mali müavirlik ofisinde çaltktan sonra 2,5 yl önce Antalya merkezde kendi adna çalmaya balad. 
2 çocuk annesidir. 


Muharrem TOSUN

1965 ylnda Kumluca'da dodu. lk, orta ve lise eitimini Kumluca'da tamamlayp, 1989 ylnda Anadolu Üniversitesi ..B.F. ktisat Bölümünden, 2022 ylnda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programndan mezun oldu. 1993 ylnda mali müavirlik stajn tamamlad. 1995 yldan bu yana Kumluca'da bamsz olarak S.M.Mali Müavirlik ve Bamsz Denetçilik faaliyetlerinde bulunmaktadr. Halen odamz Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadr. Evli ve üç çocuk babasdr. 


Bekir DUYAN

1979 ylnda Antalya'nn Aksu ilçesinde dodu. lk, orta ve lise eitimini Antalya'da tamamlad. Anadolu Üniversitesi letme Fakültesi mezunu olup , Adalet Fakültesi örenimine devam etmektedir. 2004 ylnda mali müavirlik ünvann kazand. 18 yldr kendi ofisinde aktif bir ekilde mesleini icra etmektedir. Odamzn stajyer izleme komisyonunda görev alm olan Bekir Duyan evli ve 3 çocuk babasdr. 


Mustafa EROL

1972 ylnda Gölhisar/Burdur’da dodu. lk örenimini   Muratpaa ilkokulunda, ortaokul ve liseyi 1991 ylnda Antalya mam Hatip Lisesi’nde tamamlad. 1998 ylnda Anadolu üniversitesi ktisat Fakültesinden mezun oldu. 2004 ylndan bu yana bamsz olarak kendi ofisinde Mali Müavirlik faaliyetine devam etmektedir. Üst birlik delegelii, insani yardm faaliyetleri  yürüten sivil toplum kurulular  ve derneklerde yöneticilik yapt. Bu alanda yurtd insani yardm organizasyonlarna katlan Mustafa EROL,evli ve 3 kz çocuu babasdr.


Musa Bayar

 

1970 Ylnda  Tokat Zile ‘de dodu lk Orta ve Ticaret Lisesini örenimini Zile’ de tamamlad.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi letme Fakültesi mezunudur.

1992 ve 1998 Ylar Arasnda Tantur Turizm (TUI) de Muhasebe ve Finans departman Sorumlusu olarak görev yapmtr.              

  1999 Ylnda Mali Müavir unvan alm olup halen SMMM ve Bamsz Denetçi  ve Bilirkii olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.

Odamz da Disiplin Kurulu Üyelii, Antalya Çada Demokrat Muhasebeciler Grubunda Yürütme Kurulunda,   Odamzda Danma Kurulu Üyelii Türmob Delegeli ve odamzn bir çok komisyonunda görev alm olup Evli ve üç çocuk  babasdr.


Duygu Durkadn GL

Duygu Durkadn Gül

1981 ylnda Serik’de dodu. lk, Orta ve Lise eitimini Serik’de tamamlayp, 2004 ylnda Anadolu

Üniversitesi letme Fakültesinden mezun oldu. 2011 ylndan bu yana Serbest Muhasebeci Mali

Müavirlik faaliyetinde bulunmaktadr. Geçtiimiz dönem Odamzn Serik lçe Temsilcilii görevini

yapmtr.

Evli ve bir çocuk annesidir.


Sercan AKBAYIR

1975 YILINDA ANTALYA KORKUTEL DE DOMUTUR. LK, ORTA VE LSE ÖRENMN ANTALYA DA TAMAMLAMITIR. ANADOLU ÜNVERSTES BF KTSAT BÖLÜMÜ MEZUNUDUR. ODAMIZDA SPORTF ETKNLKLER KOMSYONUNDA GÖREV ALMITIR. 1992 YILINDA MESLEE BALAMI OLUP  2007 YILINDAN BU YANA BAIMSIZ OLARAK KEND OFSNDE MAL MÜAVRLK FAALYETNE DEVAM ETMEKTEDR. KGK BAIMSIZ DENETÇLK BELGESNE SAHPTR. ÇETL SVL TOPLUM ÖRGÜTLER VE DERNEKLERDE GÖREV ALMI OLAN SERCAN AKBAYIR EVL VE BR ÇOCUK BABASIDIR.


Ferhan ALICI BAKAN
Fatma KOTANAK YE
Seher OTUK YE
Memet PEEN YE
Cihan GKTEKN YE

lke AYDINLI Bakan
Zekiye ETN Bakan Yardmcs
Fatma Gl DEMR ye

Sacittin HANCIOLU Bakan
emsi Serment DENZ Bakan Yardmcs
Ula KKSAL Tesmer Sekreteri
Aye YALIN Tesmer Sayman
Filiz AFAK ye
Derya KARAAM ye
Sabri Grsoy GRKAN ye