ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASININ TARHÇES

13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayl Resmi Gazete'de yaynlanan 3568 sayl Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik Kanunu'na göre oluturulan Müteebbis Heyeti seçimleri sonucunda, 03.03.1990 tarihinde Antalya Ticaret Borsas Toplant Salonu'nda Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müavirler Odas Müteebbis Heyeti Yönetim Kurulu seçimi yaplm ve ayn gün odann tüzel kiilii kazanmas için geçici kurula müracaat edilmitir.

Maliye ve Gümrük Bakanl, Gelirler Genel Müdürlüü tarafndan Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müavirler Odas'nn tüzel kiilii 03.03.1990 tarihi itibariyle uygun bulmutur.

Odamzn örgütlenme çalmas izin belgelerini alan 464 üyenin kaytlarnn yaplmas ile çalmalarna balamtr.

Odamz faaliyetine Elmal Mah. 2 Sok. Hakk Gökçeolu han No:5 Kat:4 D:30 ANTALYA adresinde balamtr. Eylül 1992 tarihinden itibaren Kzlsaray Mah. Ulusoy Bulvar Canbaz Apt. No:33 Büro Kat ANTALYA adresindeki faaliyetini 2001 Kasm ayna kadar sürdürmü. Kasm 2001 tarihinden itibaren kendi mülkü olan Souksu Mah. Kazm Karabekir Cad. No:17 ANTALYA adresine tanmtr.

2001 ylndan bugüne dek üyelerine ve stajyerlerine yeni binasnda hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müavirler Odas ilk Müteebbis Heyeti;

 

1. Cemal GÜLTEKN      (Bakan)

2.Vehbi TURHAN           (Bakan Yardmcs)

3.Alaaddin Divri           (Oda Sekreteri)

4.Mustafa YAPRAK         (Muhasip)

5.Veysi SÖNMEZ            (Üye)

 

1990 – 2019 YILLARI ARASI ODA KURULLARI ÇN TIKLAYINIZ