Emrullah Tayfun AVDAR

1963 ylnda Isparta'da dodu. Liseyi bitrdikten sonra. 1980-1985 yllar arasnda Antalya'da Mali Müavirlik Bürosunda çalt. Askerliini yaptktan sonra 1986-1993 yllar aras baml olarak özel bir irkette Muhasebe Müdürlüü yapt. 1994 ylndan itibaren Mali Müavirlik Bürosunda faaliyetini sürdürmektedir. (2002-2004) döneminde Oda Denetim Kurulu Üyelii, (2004-2006) döneminde Oda Saymanl, (2008-2010, 2010-2013 ve 2013-2016) dönemlerinde Oda Sekreterlii, 2016-2019 döneminde Oda Bakanl görevlerinde bulundu. 2008-2010 döneminde TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyelii yapt. Evli ve iki çocuk babasdr.


Necati ENYT

1974 doumlu evli ve iki çocuk babasdr. 1986 senesinde Atatürk lk Öretim Okulunda temel eitimini aldktan sonra. 1989 Ortaokul ve 1991 senesinde Lise Eitimlerini tamamlad. Ardndan Anadolu Üniversitesinde Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi letme Fakültesini tamamlad. 2021 ylnda Anadolu Ünversitesi Adalet programn tamamlad. 2006 ylndan itibaren Meslek Mensubu olarak meslei icra etmektedir. 2016-2019 döneminde Oda Bakan Yardmcl görevinde bulunmutur.


Sacittin HANCIOLU

1957 Korkuteli/Antalya doumlu olup, ilk ve ortaokulu Korkuteli'de liseyi;Antalya Ticaret Lisesinde okudu. Çukurova Üniversitesi letme Fakültesini bitirdi. 1977'den bu tarafa mesleini yapmakta olup, halen kendi ofisinde bamsz olarak faaliyet göstermektedir. Meslek Odamzda; çeitli komisyonlarda, Danma Kurulunda ve üst birlik temsilciliklerinde görev almtr. 

2016-2019 döneminde Oda Sekreterlii görevinde bulunan Sacittin Hancolu evli ve iki çocuk babasdr. 


Yasemin BARLAS

1979 ylnda Antalya'da dodu. lk, orta ve lise eitimini Antalya'da tamamlad. 1998-2002 yllar arasnda Eskiehir Osmangazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat bölümünde lisans eitimini tamamlad. Yine Eskiehir Osmangazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Anabilim Dalnda; 2002 ylnda balam olduu Yüksek Lisans eitimini 2004 ylnda tezini sunarak tamamlamtr. 2008 ylndan bu yana meslein içerisinde olup, TESMER'de eitmenlik yapm ve oda komisyonlarnda görev almtr. 2013-2016 ve 2016-2019 dönemlerinde Disiplin Kurulu Üyelii görevinde bulunmutur.


Mustafa NCE

1976 ylnda Yeniköy Antalya'da dodu. lk ve Orta örenimini Yeniköy'de tamamlad. 1993 ylnda Antalya Ticaret Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra 1998 ylnda Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlad. 2001-2003 aras Mali Müavirlik stajn yapt. 13 yldr serbest olarak mesleini icra etmektedir. Odamzn birçok komisyonunda ve iki dönem Danma Kurulunda görev yapt. ki dönem de Üst Birlik Delegelii ve 2016-2019 döneminde Oda Bakan Yardmcl görevinde bulunan Mustafa NCE evli ve iki çocuk babasdr.


Zlkf DEMR

1981 Antalya/Elmal doumludur. lk ve orta örenimini Antalya'da tamamlad. Anadolu Üniversitesi ktisat bölümü mezunu olup; stanbul Okan Üniversitesinde, Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans programn tamamlad. 2008 ylnda Serbest Muhasebeci Mali Müavir unvann ald. Bir özel irkette Muhasebe - Finans Koordinatörü olarak uzun yllar görev yapt. Kendine ait ofisinde Mali Müavirlik faaliyetinde bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasnda, Ticaret Sicili ile Mali ler Birimlerinde görev yapt. KGK Bamsz Denetçilik Belgesine sahiptir. Evli, iki çocuk babasdr.


Burin AKIN

16.06.1976 tarihinde Antalya'da dodu. lk, orta ve lise örenimini Antalya'da tamamlad. 1997 ylnda Süleyman Demirel Üniversitesi ..B.F. ktisat bölümünde lisans eitimini ve SDÜ Eitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eitimini tamamlad. 1997 ylndan bugüne Mali Müavirlik mesleinin içindedir. 2006 ylndan bugüne bamsz olarak büro faaliyetini yürütmektedir. 2006-2008 döneminde TÜRMOB delegelii ve Antalya Tesmer ube Saymanl görevini yapt. ASMO'da eitmenlik yapm ve Komisyonlarda görev almtr. TESMER tarafndan oluturulan YMM ve SMMM Snav ve Staj Yönetmelii Deiiklii Komisyonunda ve TÜRMOB Sürekli Mesleki Eitim Kurulunda dönem sekreteri olarak görev yapt. Antalya Meslekte Birlik ve Dayanma Derneinin dönem sekreterlii görevinde bulunmu Aralk 2018'den bu tarafa Antalya Meslekte Birlik ve Dayanma Derneinin Bakan olarak görevine devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eiitmine devam etmektedir.