24 Kasm Öretmenler Günü

Kalknmann temel art olan eitim ve öretimin kalitesi, bir toplumun dünya üstündeki yerini belirler. Bir milletin modern ülkeler seviyesine eriebilmesi, eitimin bilimsel yöntemlerle yaplmas ile mümkündür.

Bu yolda öretmenlerimiz, en zor artlarda bile, ülkemizin her köesine ulaarak, eitmeyi ve öretmeyi bir ideal olarak benimsemektedir. Ülkemizi çada medeniyetler seviyesine çkarma gayreti gösteren tüm öretmenlerimiz, aydnlanmann ve gelimenin neferidir.

Bu kutsal ve meakkatli meslei yerine getiren öretmenlerimizin, 24 Kasm Öretmenler Günü’nü kutluyor, bu vesile ile Ba Öretmen Ulu Önder Atatürk’ü saygyla anyorum.

 

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Bakan