“8 Mart Dünya Emekçi Kadnlar Günü, tüm dünyada kadnlarn eit, özgür ve huzurlu yaam özlemlerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günüdür. 1957 ylnda çalan kadnlarmzn yakm olduu eitlik ve özgürlük mealesi dünyada demokrasilerin geliimini salamtr.

Kadn erkek eitlii için yola çkan kadnlarn hak arama eylemleri ayn zamanda, insan hak ve özgürlüklerinin dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasna yönelik umut verici admlar atlmasn salamtr. Güçlü bir toplum ayrmcln ve eitsizliin ortadan kalkmas ile salanabilir. Eitlik demokrasinin, kalknmann, vazgeçilmez bir unsurudur.

Kadnlarn bir birey olarak var olmasn, demokrasi ve toplumsal refah için toplumdaki konumunun güçlenmesini, kadna yönelik ayrmclk ve iddetin ortadan kalkmasn diliyor, tüm kadnlarn 8 Mart Dünya Emekçi Kadnlar Günü’nü ahsm ve odamzn tüm kurullar adna kutluyorum.”

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Bakan