Cumhuriyet, egemenlik hakknn belli bir kii veya aileye ait olduu monari ve oligari kavramlarnn kartdr. Cumhuriyet Yönetiminde, Halk belirli zaman aralklarnda oy kullanarak kendisini temsil edecek olan milletvekillerini yine halkn içerisinden seçer.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadalar 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet Rejimini kurarak imparatorluk yönetimine son vermitir. Bu günü Cumhuriyet bayram olarak Türk milletine “Egemenlik kaytsz artsz milletindir” diyerek armaan etmitir.

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle, halk Oy hakkn kullanarak milletvekillerini seçmi ve böylece Türk Halk yönetim üzerinde söz hakkna sahip olmutur.

Cumhuriyetin ilanyla Türk Halk aydnlanma ve reform çana girmi; eitim, salk, tarm, sanayi üretiminde büyük mesafe kaydedilerek modern ça yakalanmaya çallm ve getirilen yeni hukuk sistemiyle hayat kolaylatrlmtr.

 Bilhassa kadnlara ve çocuklara verilmesi gereken haklar konusunda birçok Avrupa ülkesinden önce hareket edilerek, geleceimizin teminat olan çocuklar yetitirecek olan Türk kadnn ülkenin yönetiminde ve toplumun her alannda yer almas salanmaya çallmtr.

Bamszlmz, millet olma bilincimizi ve devlet olmamz salayan, ‘‘Cumhuriyet Benim En Büyük Eserimdir’’ diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduu Cumhuriyete ve kazanmlarna sahip olmak ve onlar koruyup kollamak bu gün ve yarnlarda hepimizin en büyük görevidir.

Cumhuriyet Bayramn bize armaan eden Büyük Önder Atatürk’e, silah arkadalarna, Kahraman Ordumuza, Tüm ehitlerimize ükranlarmz sunuyor, daima Cumhuriyete kaln diyor ve bu büyük bayram Kutluyorum.

 

CUMHURYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 

 

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Bakan