Nakil İşlemleri

 • Nakil Dilekçesi
 • İkametgah
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Ruhsat Fotokopisi

Dosya ilgili Odadan geldikten sonra üye kayıt işlemleri için başvuru yapılacaktır.

 

İstenen Belgeler

 • SM/SMMM ruhsat ve kimlik başvuru formu.
 • İlgili Oda'dan alınan ruhsat ve kimlik aslı
 • TÜRMOB ödenti belgesi (Ruhsat değişim harcı, ruhsat ve kimlik bedeli)
 • Oda Yıllık Aidat Ücreti
 • Üye kayıt başvuru formu
 • Kimlik Fotokopisi
 • Resmi kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi
 • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf

+