Ortaklık Kayıtları

  • Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 suret) (Ortaklar şahıs olarak ayrı ayrı ve Ortaklık adına doldurulacaktır.)
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  • Ortaklık Sözleşmesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri
  • Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayan imza yetkili ortaklar için)

+