Büro Kayıt İşlemleri

  • Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 suret)
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi. (Açılış Tutanağı)
  • 1 Adet Fotoğraf
  • (Büro Tescil Belgesi İlçe Temsilcisi tarafından ulaştırılacaktır.)
  • Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayanlar için)
  • Kaşe Bedeline ilişkin dekont
 

Önemli Not:

SGK'sı devam edenlerin büro açılışları TÜRMOB 13.nolu sirkülere göre yapılmamaktadır.Bu nedenle SGK çıkış bildirgesi yada çıkışını gösterir SGK dökümünü başvurusu sırasında sunmanız gerekmektedir.
 
Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.
 
Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür. İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar

+