Büro Adres Değişikliği

Büro adres değişikliği için istenen belgeler;

  • Dilekçe
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
  • Büro Tescil Belgesinin aslı
  • 1 adet fotoğraf

 

Şirket Adres Değişikliği

Şirket adres değişikliği için istenen belgeler;

  • Dilekçe
  • Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
  • Büro tescil belgesinin aslı
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi

+