Staj İşlemleri

SMMM Stajı Hakkında Dikkat edilmesi gereken Hususlar:

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği hükümlerine göre;
  • Staj süresi 3 yıldır (1080 gün)
  • Staj; yasal izinler, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitimi ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır.
  • 3 yıllık staj süresi içerisinde (Mücbir sebepler hariç) toplamda bir yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir.
  • Stajın bir iş yerinde sigortalı çalışarak, bir Mali Müşavirin yanında, gözetiminde veya denetiminde yapılması zorunludur. Staj süresinin hesabı Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmış bildirimlerde yer alan çalışma günlerine göre yapılır.
Bu kapsamda, ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak değerlendirilir.
 
 

Staja Ara Verme

 Stajına ara veren aday, 30 gün içerisinde, stajını kestiğini bildiren dilekçe ve durumu kanıtlayan belgeler ile bağlı bulunduğu TESMER Şubesine / Odaya başvuruda bulunur. Aday yeni işe girdikten sonra staja ilişkin belgelerini en geç 30 gün içerisinde TESMER Şubesine / Odasına sunmalıdır.

Odalar Arası Nakil

Aday meslek mensubu, başka bir odaya nakil olmak istemesi halinde, nakil talebini 30 gün içerisinde ilgili ilin / ilçenin TESMER Şubesine / Odasına dilekçe ile bildirir. Aday dilekçesinde, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve nakil talep dilekçesini sunmalıdır.

Bildirim Süreleri ve Sürelere Uymama

(Staj sırasında, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b) işlemlerin TESMER Şubesi/ Odaya bildirim süresi 30 gündür.

Mücbir sebepler dışında, 3 yıllık staj süresi içerisinde, stajına toplamda bir yıldan fazla ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajı iptal edilir. Staj sırasında; stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, odalar arası nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi, 3 yıllık staj süresi içerisinde (Mücbir sebepler hariç) toplamda bir yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir.

 

Aday Meslek Mensubu Değerlendirme Formu (tezkiye)

staja onay veren meslek mensubu tarafından  türmob mühürlü olarak her yıl için bir adet olarak düzenlenir ıslak imzalı olarak düzenlenerek kapalı zarf içinde ve dilekçe ekinde TESMER Şubesine / Odaya gönderilir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez.(Tezkiye notu yıl bitiminden itibaren 1 ay içinde teslim edilmelidir)

SÖZLEŞME : Meslek mensubu denetiminde staj yapan adaylar, meslek mensubunun işletme ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşmelerin onaylı örneğini staj dosyasına eklenmek üzere, TESMER Şubesine / Odasına teslim eder (Sözleşme düzenlendiği yıl içinde teslim edilmelidir)

+