İş Yeri Değişikliği İşlemleri

Stajı devam eden Aday Meslek Mensubunun Staj yapmış olduğu İş yerini değiştirmesi halinde, yeni girmiş olduğu yerin özelliğine  göre aşağıdaki bölümlerde yer alan evrakları değişikliğin yapıldığı tarihten 30 gün içerisinde Tesmer İzmir Şubesine teslim etmesi gerekmektedir.
 
Bildirim Süreleri ve Sürelere Uymama Staj sırasında, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b işlemlerin TESMER Şubesi/ Odaya bildirim süresi 30 gündür. Belirtilen süre içerisinde mevcut durumunu, kayıtlı olduğu TESMER Şubesi/Odaya bildirmeyen adayların stajları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bildirime esas olayın gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında geçen çalışma süresi staj kapsamında değerlendirilmez.
 
Aday stajını,  meslek mensubu yanında, gözetiminde, denetiminde ve imza yetkili olmak üzere 4 şekilde devam ettirebilir.
 
Adayın ayrılmış olduğu iş yerinden alması gereken belgeler:
  • İşten Çıkış Bildirgesi
  • Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) (Matbu Form İndir) (Aday ayrılmış olduğu iş yerinde 90 gün ve üzeri staj yaptıysa gereklidir.)
  • Çıkış yapılan aya ait İş yeri sigortalı Hizmet Listesi
  • SGK'dan ya da E-Devlet Kapısından alınmış Barkodlu SGK Tescil Hizmet Kaydı (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

+