Komisyonlar

Mesleki Eğitim ve Mevzuat Komisyonu

Stajyer İzleme ve Denetim Komisyonu

İşletmelerde Hizmet Akdi İle Çalışanlar Komisyonu

Basın Yayın İnternet ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu

Sosyal Sportif Etkinlikler Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Kadın Komisyonu

Mesleki Denetim Komisyonu

+