Yönetim Kurulu

Sacittin HANCIOĞLU

Başkan

1957 yılında Korkuteli'de doğdu. İlk ve Ortaokulu Korkuteli'de, Liseyi Antalya Ticaret Lisesinde okudu. Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2022 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim alanında Yüksek lisans programını tamamladı. 1977'den bu tarafa mesleğini yapmakta olup; halen kendi ofisinde bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. 
Odamızın birçok komisyonunda, Danışma Kurulunda, Üst Birlik temsilciliklerinde görev almıştır. Antalya Çağdaş Demokrat Grup yürütme kurulunda iki dönem görev almış, bir dönem grup saymanlığı, bir dönem de; Türkiye'de büyük ses getirmiş olan grupların birleşme sürecinde Grup Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 
2016-2019 ve 2019-2022 döneminde ise Oda Yönetim Kurulu üyeliği ve ilgili dönemlerde Oda Sekreterliği görevini sürdürmüş olan Sacittin Hancıoğlu: evli ve iki çocuk babasıdır. 

Zülküf DEMİR

Başkan Yardımcısı

1981 Antalya Elmalı doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup; İstanbul Okan Üniversitesinde, Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans programını tamamladı. 2008 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını aldı. Bir özel şirkette Muhasebe-Finans Koordinatörü olarak uzun yıllar görev yaptı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında, Ticaret Sicil ile Mali İşler Birimlerinde görev yaptı. Mesleği, kendine ait ofisinde bağımsız olarak sürdürmektedir. KGK Bağımsız Denetçilik Belgesine sahiptir. Çeşitli mesleki dergilerde yazı ve makaleleri yayınlanmaktadır. 
2019 yılından itibaren ASMO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli, iki çocuk babasıdır. 

Yasemin BARLAS

Başkan Yardımcısı

1979 yılında Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1998-2002 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İDari Bilimler Fakültesi İktisat Anabilim dalında 2002 yılında başlamış olduğu Yüksek Lisans eğitimini 2004 yılında tezli olarak tamamlamıştır. 2010  yılında mali müşavirlik ruhsatını almış olup, mesleğini bağımsız olarak icra etmektedir. 
2013--2016, 2016-2019 yılları arasındaki iki dönem oda disiplin kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2019 yılından bugüne oda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Necati ŞENYİĞİT

Oda Sekreteri

1974 doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Necati Şenyiğit; 1986 yılında Atatürk İlköğretim Okulunda temel eğitimini aldıktan sonra 1989'da Ortaokul ve 1991 senesinde Antalya Ticaret Lisesinde okudu. Bir özel şirkette muhasebe ve finans departmanında çalıştı. Daha sonra aynı şirkette işletme müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bülümünü, 2016 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Adalet bölümünü tamamladı. 2006 yılından itibaren meslek mensubu olarak mesleğini icra etmektedir. 
2016-2019 döneminde Oda Yönetim Kurulu üyeliği, Oda Başkan Yardımcılığı görevi yapan Necati Şenyiğit: 2019-2022 döneminde de Oda Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Figen ÇAĞLAR

Oda Saymanı

1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğremini Ankara'da tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Stajını Ankara'da tamaladıktan sonra ruhsatını ASMO'dan aldı. Antalya'nın ileri gelen firmalarında muhasebe müdürlüğü yaptı. 2013 yılından beri mesleği serbest olarak ifa etmetedir. Mesleği başladığından beri odamızın bir çok komisyonunda görev aldı. 2010-2013 döneminde disiplin kurulu üyeliği, 2016-2019 döneminde Tesmer Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
Halen Antalya Çağdaş Demokrat Grubun Saymanlığını yürütmekte olup, meslektaşımız Celil Çağlar ile evli, 3 çocuk annesidir. 

Beytullah DEMİR

Üye

1979 yılında Antalya’da doğdu. İlkokulu 1989 yılında İsmail Hakkı KAYA İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi 1996 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında Süleyman DEMİREL Üniversitesi Eğirdir M.Y.O. Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde okudu. 1997 yılında girmiş olduğu Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nü 2001 yılında bitirdi. 2002 yılında askerlik görevini tamamladı. 2006 yılından bu yana bağımsız olarak kendi ofisinde Mali Müşavirlik faaliyetine devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve derneklerde yöneticilik ve çeşitli görevler yapan Beytullah DEMİR, evli ve 3 çocuk sahibidir

 

Adil ÇOMAKLI

Üye

1966 yılında Korkuteli’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Korkuteli’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Lisans mezunu. 1988 yılında başlamış olduğu meslek hayatına, 1992 yılından bu yana bağımsız olarak kendi bürosunda mesleğine devam etmektedir. Odamızın çeşitli komisyonlarında, danışma kurulunda, iki dönem TÜRMOB delegeliği ve 2019-2022 döneminde de Disiplin Kurulu üyesi olarak görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

+