Tesmer Yönetim Kurulu

Sacittin HANCIOĞLU

Başkan

Şemsi Serment DENİZ

Başkan Yardımcısı

Ulaş KÖKSAL

Tesmer Sekreteri

Ayşe YALIN

Tesmer Saymanı

Filiz ŞAFAK

Üye

Derya KARAÇAM

Üye

Sabri Gürsoy GÜRKAN

Üye

+