Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu

Ferhan ALICI

Başkan

Fatma KOTANAK

Üye

Seher ÇOTUK

Üye

Memet PEÇEN

Üye

Cihan GÖKTEKİN

Üye

+