Denetleme Kurulu

Musa BAYAR

Başkan

1970 Yılında  Tokat Zile ‘de doğdu İlk Orta ve Ticaret Lisesini öğrenimini Zile’ de tamamladı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

1992 ve 1998 Yıları Arasında Tantur Turizm (TUI) de Muhasebe ve Finans departman Sorumlusu olarak görev yapmıştır.              

1999 Yılında Mali Müşavir unvanı almış olup halen SMMM ve Bağımsız Denetçi  ve Bilirkişi olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.

Odamız da Disiplin Kurulu Üyeliği, Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunda Yürütme Kurulunda,   Odamızda Danışma Kurulu Üyeliği Türmob Delegeli ve odamızın bir çok komisyonunda görev almış olup Evli ve üç çocuk  babasıdır.

Duygu Durkadın GÜL

Üye

1981 yılında Serik’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Serik’de tamamlayıp, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2011 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönem Odamızın Serik İlçe Temsilciliği görevini yapmıştır.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Sercan AKBAYIR

Üye

1975 yılında Antalya Korkuteli̇ de doğmuştur. İlk, orta ve li̇se öğreni̇mi̇ni̇ Antalya da tamamlamıştır. Anadolu üni̇versi̇tesi̇ i̇i̇bf i̇kti̇sat bölümü mezunudur. Odamızda sporti̇f etki̇nli̇kler komi̇syonunda görev almiştir. 1992 yılında mesleğe başlamış olup  2007 yılından bu yana bağımsız olarak kendi̇ ofi̇si̇nde mali̇ müşavi̇rli̇k faali̇yeti̇ne devam etmektedi̇r. Kgk bağımsız denetçi̇li̇k belgesi̇ne sahi̇pti̇r. Çeşi̇tli̇ si̇vi̇l toplum örgütleri̇ ve derneklerde görev almış olan Sercan AKBAYIR evli̇ ve bi̇r çocuk babasıdır.

+