ÖZEL MEMORİAL HASTANESİ

Firma Adı ÖZEL MEMORİAL HASTANESİ
Anlaşma Tarihi 30 Eylül 2021
Anlaşma Bitiş Tarihi 30 Kasım -1
Telefon 549 314 70 30
GSM 549 314 70 30
Mail ersin.ildir@memorial.com.tr
Web https://www.memorial.com.tr/

Anlaşma Detayları

 

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde MEMORİAL tarafından, hizmeti alan KURUMUN mensuplarına (eş,çocuklar,) bu sözleşme ile belirlenen indirimli sağlık hizmeti verilmesidir. İndirim oranları Memorial Antalya Hastanesi ve Memorial Lara Tıp Merkezinde geçerlidir. KURUM, bu hizmetten yararlanacak olan kişilerin listesini ve meydana gelecek değişiklikleri MEMORIAL’e iletmekle yükümlüdür.

 

 

 

.      SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 

Nüfus Cüzdanlarını ve Kurum Kimlik Kartlarını belgelemek koşulu ile şirket çalışanları ve 1.derece yakınları sağlık hizmetlerinde bu sözleşme kapsamında belirtilen indirim oranlarından faydalanacaktır. Kişi, sözleşmede belirtilen indirim oranından yararlanması durumunda, başka bir indirimi aynı anda kullanamaz, Bunlardan birini tercih etmek durumundadır.

MEMORIAL’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

MEMORIAL, hizmet almak isteyen KURUM çalışanlarına, 1. derece yakınlarına hastalarının sağlık hizmetlerini uzmanlıkları dahilinde eksiksiz olarak yerine getirecektir 

MEMORIAL, hizmet talebinde bulunan KURUM çalışanlarına, 1. derece yakınlarına belgeleyeceği Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı ve Kurum Kimlik Kartları ile, indirimden yararlanmasını sağlayacaktır.  KURUM çalışanlarının listesi MEMORIAL’e verilmiş olup, sözleşmenin imzalanmasının akabinde sisteme indirim tanımlamaları yapılacaktır.

           MEMORIAL, kendisine başvuran KURUM çalışanlarına, 1. derece yakınlarına dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdür.

 

KURUM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  KURUM her ay düzenli olarak KURUM’a katılan personelin isim ve T.C. Kimlik numaralarını bildirmekle yükümlüdür. Bildirilmeyen personel işbu sözleşme ile belirtilen indirimler uygulanmayacak olup, bu sebeple MEMORIAL sorumlu tutulamaz.

   KURUM sözleşme kapsamını ve ilkelerini uygun şekilde yapılması için çalışanlarına yardımcı olmak ve bilgilendirmekle yükümlüdür.

  Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı ve Kurum Kimlik Kartını belgelemeyen KURUM çalışanlarına ve 1. Derece yakınlarına yapılamayan indirimler konusunda MEMORIAL çalışanlarına ve üyelerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.