Odamıza kayıtlı meslek mensupları A.Ş. yada Ltd.Şti. kuruşları yaptıklarında çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bunun için;

İSTENİLEN EVRAKLAR
• Dilekçe (Ortaklarca İmzalı)
• Şirket Kuruluş Gazetesi Aslı
• Ortakların Ruhsat Fotokopileri
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Yoklama Fişi Fotokopisi
• Büro Tescil Belgesi Müracaatı
• Ortakların Odaya Olan Borçlarının Ödenmesi