TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/54 (25.02.2021)

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/53 (23.02.2021)

7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri de KapsamaktadırTRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER / 3 (23.02.2021)KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 31 MART 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (19.02.2021)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/51 (18.02.2021)

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/50 (17.02.2021)

Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına AlındıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/49 (17.02.2021)

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) (16.02.2021)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/46-47-48 (15.02.2021)VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526) (09.02.2021)

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09/02/2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/43-44-45 (08.02.2021)YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ (06.02.2021)1 MARTTAN İTİBAREN YILLARA YAYGIN İNŞAATTA TEVKİFAT % 5 E ÇIKIYOR (04.02.2021)FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GERİ GELDİ (04.02.2021)ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ (04.02.2021)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/40 (03.02.2021)

Elektrikli Otomobillerin ÖTV Oranı ArttırıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/35-36-37-38-39 (01.02.2021)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/32-33-34 (27.01.2021)VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 524) (25.01.2021)VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 523) (25.01.2021)