MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN YAPILABİLMEKTEDİR (31.03.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/83 (30.03.2020)

Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda YapılabilirTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/82 (29.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken HususlarTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/81 (27.03.2020)

Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/80 (27.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme SüreleriTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/79 (27.03.2020)

Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı ArttırıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/78 (26.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları KolaylaştırıldıVERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (MÜCBİR NEDEN UYGULAMASI) (26.03.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/77 (25.03.2020)

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli OlduTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/75 (24.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Meslek Mensuplarını da İçerecek Şekilde GenişletildiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/76 - VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:518) (24.03.2020)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/74 (22.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti; "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)"TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/73 (21.03.2020)

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esasları BelirlendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/72 (21.03.2020)

2020/Nisan, Mayıs ve Haziran Ayında Ödenecek Sigorta Primleri 6’şar Ay ErtelendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/71 (16.03.2020)

Corona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden YararlanabilirTÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/70 (13.03.2020)

Özel Sirküler: MuhSGK Verilme Aşamasında Dikkat Edilmesi GerekenlerTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/69 (10.03.2020)

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/68 (10.03.2020)

SGK’dan Alınması Gerekli İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri AçıklandıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/67 (10.03.2020)

İhalelere Girebilmek İçin Gerekli Olan SGK Borcu Yoktur Yazılarının İçeriği AçıklandıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/66 (04.03.2020)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı