TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/185-186 (25.09.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/181-182-183-184 (21.09.2020)% 25 KAR DAĞITIM SINIRLAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR (18.09.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/180 (14.09.2020)

Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek YapılabilecekTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/179 (07.09.2020)

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay UzatıldıİŞTEN ÇIAKRMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI KARARI (04.09.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/178 (02.09.2020)

Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A’lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 Nolu Belge ile BildirilebilirTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/177 (02.09.2020)

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/176 (02.09.2020)

2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan EdildiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/174 (31.08.2020)

Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Gerektiğine İlişkin Danıştay KararıKISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 2 AY UZATILMIŞTIR (31.08.2020)OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV ORAN VE MATRAHLARI DEĞİŞTİRİLDİ (30.08.2020)ÖZEL OKULLARDA KDV % 1 ORANINA İNDİRİLDİ (30.08.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/170 (28.08.2020)

Giresun İlinde SGK Bildirimleri ile Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi UzatıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/164-165-166-167-168-169 (26.08.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/163 (13.08.2020)

Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin TarihidirTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/162 (10.08.2020)

Yurtdışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV UygulanmayacakTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/161 (04.08.2020)

İzaha Davet Uygulamasının Usul ve Esasları Yeniden BelirlendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/160 (04.08.2020)

Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken Tevkifat Oranları % 20'den % 10'a İndirildiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/159 (04.08.2020)

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları 31/12/2020 Tarihine Kadar İndirildi