TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/60 (25.02.2020)

SGK’dan Aylık/Gelir Alanların 2020 Ocak Ayı Artışları AçıklandıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/59 (24.02.2020)

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar UzatıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/58 (21.02.2020)

Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esasları BelirlendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/57 (21.02.2020)

Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına ErtelendiDEFTER BEYAN SİSTEMİNDEN BİLANÇOYA GEÇİŞ (20.02.2020)DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU (20.02.2020)

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bölümlere ilişkin zorunlu alanlara bilgi girişlerinin süresi 15.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:517) (20.02.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/56 (17.02.2020)

Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin 24.12.2019 Tarihinden Önce Tahakkuk Eden İdari Para Cezaları ile Gecikme Cezası ve Gecikme Faizleri Tahsil EdilmeyecektirTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/55 (17.02.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/54 (17.02.2020)

Mamullük Aylığı ve Sürekli İşgöremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri Açıklandı30 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (14.02.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) Resmi Gazete'de YayımlandıTÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/53 (11.02.2020)

Özel Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel DurumlarTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/52 (11.02.2020)

1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah TutarlarıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/51 (09.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7); "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Dahil Edilmiş, Tüm Türkiye’deki Uygulama ise 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir."TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/50 (07.02.2020)

2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu TutarlarıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/49 (05.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verme Süresi Değişti"TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020 / 48 (05.02.2020)

2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin TutarlarDiğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi (05.02.2020)Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı (05.02.2020)E-BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ (04.02.2020)

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu