SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (17.04.2019)

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/89 (17.04.2019)

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi YapılmayacakYILLIK İŞLETME CETVELİ (12.04.2019)GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI (11.04.2019)

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI (11.04.2019)

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.KGK DUYURUSU (11.04.2019)

2018 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin DuyuruGeri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (11.04.2019)5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLER / 51 (09.04.2019)

"Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı"GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (04.04.2019)VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115 (29.03.2019)

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (29.03.2019)

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 859)KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 26) (28.03.2019)E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ (24.03.2017)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/78 (26.03.2019)

4/B Sigortalıların Çalışmazlık Bildirimleri İnternet Üzerinden YapılabilecekTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/77 (25.03.2019)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine UzatıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/76 (25.03.2019)

KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği YayımlandıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/75 (25.03.2019)

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı DeğişikliğiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/74 (25.03.2019)

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar AçıklandıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/73 (25.03.2019)

İkinci El Araçlarda KDV Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı KararıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/114 (22.03.2019)

Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.