TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/57 (18.02.2019)

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu ÖrneğiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/56 (18.02.2019)

Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci DeğişikliğiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/55 (18.02.2019)

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar BelirlendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/54 (17.02.2019)

Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter TutmamalarıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/53 (17.02.2019)

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi TebliğiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/52 (16.02.2019)

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak SayılacağıDEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU (12.02.2019)

Sözleşme Dönemine İsabet Eden Beyannamelere Yönelik Geliştirme Kullanıma AçıldıÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA DUYURU (12.02.2019)

Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine AçılmıştırTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/51 (12.02.2019)

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-IITÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/50 (12.02.2019)

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak BelirlendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/49 (12.02.2019)

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik “Konkordato Komiserliği Eğitimi TÜRMOB Tarafından da Verilecek”TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/48 (07.02.2019)

Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu YapılmasıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/47 (07.02.2019)

Ocak 2019 Ayı KDV Beyannamesi Değişikliği Hakkında AçıklamaHasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718) (07.02.2019)KKTC'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da Değişiklik (07.02.2019)KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK (05.02.2019)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/46 (05.02.2019)

Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme KurlarıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/45 (31.01.2019)

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli OlduTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/44 (31.01.2019)

7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hizmet Erbabına Red ve İade Edilmesi”GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİ K YAPILMASINA DAİR KANUN (30.01.2019)