TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/37 (15.01.2020)

1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre AlınabilmesiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/36 (15.01.2020)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık GetirildiTÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/26 (15.01.2020)VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/122 (15.01.2020)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/35 (13.01.2020)

Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya Gibi Ürünler İçin Geri Kazanım Katkı Payı Uygulaması BaşladıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/34 (10.01.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye Yönelik Verilen Teşvik Talep Değişiklikleri OnaylanmayacaktırTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/33 (10.01.2020)

Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “RA, RZ, EA, EZ” Kodu ile Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi SGK’ya Başvuru veya Veriliş Tarihi Kabul EdilecektirTÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/32 (09.01.2020)

Özel Sirküler: 2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme SınırıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/31 (08.01.2020)

Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-g Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından YararlanabilecekTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/30 (08.01.2020)

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Bildirge Sistemini KapattıTÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/29 (08.01.2020)

Özel Sirküler: 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin HadlerTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/28 (08.01.2020)

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı TutarıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/27 (07.01.2020)

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi TutarlarıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/25 (06.01.2020)

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Olarak BelirlendiTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/24 (03.01.2020)

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik YapıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 (03.01.2020)TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/10 (03.01.2020)

Özel Sirküler: 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme HadleriTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/3-4-5-6-7-8-9 (03.01.2020)MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI : 1994 (02.01.2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/2 (02.01.2020)

2020 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri