ANTALYA L 2017 YILI SERBEST MUHASEBECLK, SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK ASGAR ÜCRET TARFES

 

3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik Kanununun 46 nc maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müavir ve Yeminli Mali Müavir Ücretlerinin Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümleri uyarnca hazrlanan ve 2017 ylnda meslek mensuplarnca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aada tablolar halinde gösterilmitir.

Ücret tarifesi için tklaynz...