Deerli Meslektalarm,

 

Odamzn 24. Seçimli Olaan Genel Kurulunu ve Oda organlar seçimlerini ; 21 - 22 Mays 2022 tarihlerinde , birlik beraberlik içerisinde katlmlarnzla icra etmi bulunmaktayz.

 

Genel Kurula ve yaplan seçimlere katlmlarnz ve katklarnz için, bizlere olan güven duygunuzdan dolay öncelikle ahsm ve tüm kurullarmz adna teekkürlerimi ve en derin sayglarm sunuyorum.

 

Sizlerin desteiyle üzerimize alm olduumuz görevimizi; azami derecede sorumlulukla dinamik, etkin, çoulcu ve birletirici bir yönetim anlayyla sürdürülebilir bir ekilde yerine getirmek için tüm gayretimizi ortaya koyacaz. Bu manada Odamzn Genel Kurulunda ve Oda Kurullarnn oluturulmas  için yaplan seçimlerde kazanan “Odamz” olmutur.

 

Deerli Meslektalarm, hepinizin bildii üzere tüm dünyada ve ülkemizde yaanan olaylar karsnda hem manevi anlamda hem de ekonomik anlamda zor ve yorucu günler geçirmekteyiz. Özellikle son yllarda yaanan Covid-19 Pandemisi bizleri büyük bir imtihandan geçirmektedir. Bu pandemi döneminde tüm meslek mensuplarnn ortaya koyduu emek ve özveri mali müavirlik mesleinin tarihçesinde büyük balkla yazlan bir tarih olarak kalacaktr.

 

Mesleimiz tüm zorluklara ramen saygn ve onurlu bir meslektir. Mesleimiz, kiisel bir meslek olmas, bal olduumuz yasal düzenlemeler ve yüklendiimiz sorumluluklar nedeniyle her zaman dier mesleklerden ayr bir yerde olmutur. Toplumsal mevzularda özellikle de mali ve finansal konular karsnda meslek mensuplarmzn önemlilii ve ayrcal tartlmaz bir gerçektir. Toplumun meslektalara güveni ve beklentisi her zaman mevcuttur. Bu durum onurlu ve saygn bir meslee sahip olduumuzun da göstergesidir.

 

Bizler, kendi ofislerimizde serbest olarak veya bir iverene hizmet akdiyle bal olarak icra ettiimiz mesleki faaliyetlerimiz sonucu ortaya koyduumuz emek ve hizmetlerimizle,  i dünyasna ve devlete sunduumuz hukuki, idari ve mali içerikli mesleki bilgilerle ekonomik istihdamda önemli bir rol almaktayz.

 

Bu  bakmdan sunduumuz emek ve hizmet kalitesinin arttrlmas hedefi dorultusunda Odamz, her zaman meslektalarmzn beklenti ve önerilerinin tespiti ile meslektalarmzn yannda olmak ve faaliyetlerini etkin bir ekilde sürdürmesinde  yardmc olacak, ilerini kolaylatrc çözümler için çalmalar yapacaktr. Ayrca sizlerin de ortaya koyaca fikirlere de her zaman ihtiyaç duyacaktr.

 

Tüm bu duygu ve düüncelerle, Mesleki mücadelemizde emei geçen, Odamzn bu günlere gelmesinde büyük katklar olan, geçmi dönemlerde odamzn kurullarnda görev yapan tüm meslektalarmz, kurullarmzda görev alan tüm ekip arkadalarmz adna saygyla selamlyor , ebediyete intikal etmi meslektalarmz rahmetle anyor, yeni dönemin Odamza ve tüm meslektalarmza hayrl olmasn diliyorum.

 

 

Hepinize sayglarm ve sevgilerimi sunuyorum.

 

 

Sacittin HANCIOLU

Yönetim Kurulu Bakan