13  Haziran  1989  tarihinde  Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik Kanunu ile Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik meslekleri  yasal statüsüne kavumutur.

Geçen bu süre içerisinde meslek  mensuplarmz, ülke ekonomisinin geliimi için büyük bir özveriyle çalm,  ürettii  deeri  toplumla  paylam,  mükellef  ile  devlet  arasnda  köprü görevini üstlenmitir. 

Teknolojinin hzl geliimine her zaman ve her koulda en hzl ekilde ayak uyduran meslek mensuplar, devletin e-dönüümünün salanmas için yürütülen çalmalarda da en ar görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmilerdir. Meslek  camiamz,  ülkemizde  ve  dünyadaki  tüm  gelimeleri her zaman yakndan  izleyerek, yapc görü ve düüncelerini kamuoyu ile paylamtr. 

1989 ylnda umutla, bugün gururla, gelecekte gelierek var olacak mesleimizin yasal  statüye  kavumasnn  32. yl  dönümünü dolaysyla  meslein bugünlere gelmesinde emei geçenlere gönülden teekkür ederiz.