Sayın Meslektaşlarım.

Ülkemiz ve meslektaşlar olarak ekonomik ve siyasal açıdan zor bir yılı geride bırakıyoruz.

Gerek yurt içinde gerekse yakın sınırlarımızdaki ülkelerde siyasal ve sosyal olumsuzluklar ülkemizde ve özellikle ekonomisinin büyük bir kısmı turizme, tarıma dayalı olan şehrimizde ekonomik kriz yaşanmasına neden olmuş, bu olumsuz durumdan en çok etkilenen kesimlerden biride meslek camiamız olmuştur.

Değerli Meslektaşlarım.

Güven, özgürlük ve adaletin olmadığı, gerek yurt içinde gerekse sınır komşularımızla barışın sağlanmadığı, kayıt dışılığın önlenemediği bir ortamda ekonominin sağlam temellere oturtulması ve sosyal yaşamda istikrarın sağlanması mümkün olmamaktadır.

Dünyada yaşanan gelir adaletsizliği toplumsal sorunları doğurmakta, gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerindeki baskıları artmaktadır. Ülkemizde de terörle mücadele, yıllardır toplum üzerine maddi ve manevi yük olmuştur.

Terörün çözümü konusunda; birlik ve beraberlik içerisinde bilgi toplumu olma yönünde çalışılması, üretime önem verilmesi, demokrasinin tüm kurumlarda çalıştırılması, sosyal devlet politikasının hâkim kılınması gerekmektedir.

Son günlerde yaşanan ekonomik darboğazlar ve döviz kurlarındaki artış hem bireylerin hem de şirketlerin daha fazla temkinli davranmalarını gerektirmekte, değişen ekonominin koşullarına göre yeni plan ve programlar yapmayı ve yapılan çalışmaların iyi yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Değerli Meslektaşlarım.

15-16 Ekim 2016 tarihinde üst birliğimiz TÜRMOB ‘un Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Meslek örgütümüze yakışan bir olgunlukla gerçekleşen Genel Kurul sonucu yapılan seçim sonuçlarına göre, seçilen tüm kurullara ve seçimden sonra yapılan görev dağılımları sonucunda Genel Başkanımıza, Yönetim Kurulu ve diğer tüm kurullara başarılar diliyorum. Hep birlikte önümüzdeki üç yıllık süre içinde mesleğin ve meslektaşların sorunları, çözümleri için birlikte yol yürüyeceğimizden hiçbir şüphe yoktur. 

Değerli Meslektaşlarımız,

Meslek örgütümüz ve meslektaşlarımız Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir faktördür. Mali Müşavir ve Muhasebeciler olarak; ekonomik iş ve işlemlerin her aşamasında varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Şöyle bir göz atmak gerekirse; ekonomik işleri bütçeleyen ve finansal planlar yapan, işlemleri raporlayan, vergi ve sosyal güvenlik konularında danışılan, kamunun tahsilâtına yardımcı olan, her konuda güvenilir işletme danışmanı olan, finansal tabloları denetleyen bizleriz. Amacımız etik ilkelere bağlı kalarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumsal fayda bilincini yaymaktır. Bizler, üzerimize düşen görevleri dün olduğu gibi bugün de yapıyoruz, yarın da yapmaya devam edeceğiz.

Meslek mensuplarımızın bu denli önemli bir görevi yerine getirmelerine rağmen gerek mükellef, gerekse toplum nezdinde hak ettikleri değeri görememektedirler. Gelişmiş ülkelerde sorunların temel çözüm anahtarı mesleki saygınlıktır. Saygınlığın olduğu yerde ücret tahsilat ve angaryalar gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Öncelikle meslektaşlar arasında saygınlık olmalıdır.                    

Ücrette rekabet konusu meslek mensuplarımız arasında yıllardır yaşanan bir sorundur. Meslek mensuplarımız arasında yaşanan rekabeti önlemek amacıyla; TÜRMOB tarafından e-birlik yazılımı standardı belirlenmiş ve kalite güvence meslek kararı alınmıştır. 

E-birlik yazılım standardıyla; ücretle rekabet minimize edilmeye çalışılmıştır.

Bunun yanı sıra alınan kalite güvence meslek kararıyla; hangi ilimizde olursa olsun tüm meslek mensuplarımızın aynı fiziki donamımla, standarda uygun iş üretmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Meslektaşlarımızın, hem ücret hem de tahsilat problemini çözebilmek için; bireysel iş yapmaktan vazgeçip hızla ortak iş yapma kültürünü benimsemeleri ve bunu iş hayatlarında uygulamaya geçirmelerini öneriyoruz. Bir yandan mevzuatı takip edip, bir yandan sürekli evrakla uğraşmak, tek başına yapılabilecek bir iş değildir. Meslektaşlarımızın kurumsallaşma, ortaklık ve belirli bir alanda uzmanlaşma konusunda planlama yapmaları gerekir.  

Ücrette, hizmette standartlaşma sağlandıkça ve kaliteli hizmet sunuldukça mükelleflerin meslek mensuplarımıza bakış açısı ve mesleğimizin toplumdaki yeri de değişecektir.

Değerli Meslektaşlarım,

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni yılda da meslek mensuplarımızın değişen mevzuata ve güncel uygulamalara uyum sağlamaları amacıyla; eğitim seminerlerimizin ve basılı yayınlarımızın sürekliliği sağlanacaktır.   

Değerli Meslektaşım.

E-birlik yazılımının uygulanmasında, “sözleşmelerin bir yıl süreli düzenlenmesine ilişkin zorunluluğun” uygulamada sorun yarattığının ve bu durumun meslek mensuplarımız tarafından şikâyet konusu edildiğinin TÜRMOB tarafından tespit edilmesi sonucunda uygulamada değişikliklere gidilmiştir.

 

a)Sözleşmelerin feshedilmediği takdirde kendiliğinden uzamasını sağlayacak şekilde yeniden kodlanması sağlamıştır.

2017 yılından itibaren meslek, mensupları e-birlik yazılımı üzerinden bir yıldan uzun süreli sözleşme düzenleyebilecekler ve sözleşme feshedilmediği sürece kendiliğinden uzayacağına dair akit de yapabileceklerdir.

2016 yılında e-birlik yazılımı üzerinden yapılan sözleşmeler bir yıl süreli düzenlenmiş bulunmaktadır ve bu sözleşmelerin süresi 31 Aralık 2016 tarihinde kendiliğinden sona ermektedir.

Meslek mensuplarımızın yeni uygulamaya geçebilmeleri için, mevcut olan müşterileriyle 2017 yılı ve sonrası için e-birlik yazılımını üzerinden Şubat ayının son gününe kadar sözleşme düzenlemeleri gerekmektedir.

Mevzuat gereğince serbest muhasebecilik asgari ücret tarifesinde yayınlanan ücretlerin altında iş kabulü yasak olduğundan, bir yıldan uzun süreli sözleşmeler ile feshedilmediği takdirde kendiliğinden uzayan sözleşmelerde her takvim yılı başında ücret kontrol edilecek, ilgili yıldaki asgari ücret tarifesine uygun duruma getirilerek yazılım üzerinden Odalara bildirilecektir.

 

b) Sözleşmesi fesih edilen müşteri ile yeni sözleşme yapmak isteyen meslek mensuplarının, sözleşmeyi fesih eden meslek mensubundan sistem üzerinden onay alma uygulanmasının işleyişte kötüye kullanıldığı, keyfi uygulamalara yol açtığı ve yeni bir meslek mensubu ile sözleşme imzalayamayan mükelleflerin mağduriyet yaşadıkları tespit edildiğinden, onay alma işlemi uygulamadan kaldırılmıştır.

Sözleşmesi fesih edilen müşteri ile yeni sözleşme yapmak isteyen meslek mensubu, daha önceki meslek mensubunun sözleşmeyi hangi gerekçe ile feshettiğini sistem üzerinden görmeye devam edecektir.

2017 yılında, şubat ayının sonun gününe kadar e- birlik sistemine girilmesi gereken hizmet sözleşmeleri konsun da göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden sizlere teşekkür ederim. 

2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2017 yılının sağlık, güven, özgürlük, adalet, huzur, mutluluk, barış ve bol kazanç getirmesi dileklerimle, Yeni Yılınızı en içten duygularla, şahsım ve odamızın tüm kurulları adına kutlarım.

 

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Başkan