Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın 22. Olağan Genel Kuruluna katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor en derin saygılarımı sunuyorum.

Mesleki mücadelemizde emeği geçen bütün Kurul Üyelerine, gönülden teşekkür ediyor ebediyete intikal etmiş üstatlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek yasamızın yayınlanmasından bugüne tam 26 yıl geçti. “Katip” olarak anılan bir mesleği hep birlikte bugünlere getirdik. Eğitimleriyle, yayınlarıyla, forum ve sempozyumlarıyla mesleğin gelişiminde hep birlikte ciddi katkılarda bulunduk.

Zor bir coğrafyada ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarıyla uğraşan sıkıntılı olan ülkemizde işimiz kolay değil. Kendi içinde sorun üreten, mevzuatı sürekli değişen bir mesleği icra ediyoruz.

Gelişmiş ülkelerde sorunların temel anahtarı mesleki saygınlıktır. Saygınlığın olduğu yerde ücret, tahsilat ve angaryalar gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Önce meslek mensupları arasında saygınlık olmalıdır. Meslektaşlar birbirlerini rakip olarak değil, dost olarak görmeli, birbirlerini asla kötülememeli ve birbirlerine bilgiyi paylaşan dostlar ve yol arkadaşları olarak bakmalıdırlar.

Değerli Meslektaşlarım,

Mesleğimiz, içinde yaşadığımız süreçte e-fatura, e-defter, e-arşiv gibi yeniliklerle şekil ve içerik değiştirmektedir.

Bu tür uygulamalarla defter tutma işlemlerinin biteceğini, zamanla mesleğimizin denetim sürecine gireceğini, hadlerin düşürülmesiyle yabancı denetim firmalarının bu işleri de yapmaya başlayacakları gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçekler bizleri mesleki planlamamızı yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Bu anlamda mesleği icra eden bizlerin sürece ayak uydurmamız ve ayakta kalabilmemiz için ortaklık kültürünü geliştirmemiz, ofislerimizde kurumsallaşma ve uzmanlaşmaya önem vermemiz kaçınılmaz hal almaktadır.

Genel toplam içerisinde yaklaşık %40 oranına ulaşmış bulunan bağımlı meslek mensuplarımızla ilgili olarak, ücretlerinin belirlenmesi, hak ettikleri ücretlerin alınmasının sağlanması, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi önceliklerimiz arasında olacaktır. Ayrıca işletmelerde muhasebe müdürlüğü unvanı sadece ruhsatlı meslek mensuplarına verilmelidir.

Aday meslek mensuplarımızın stajları süresince karşılaştıkları özellikle ekonomik sorunların giderilmesi amacıyla SGK yükünün meslek mensuplarımızın üzerinden alınması için kamuoyunun oluşturulması, projelerinin hayata geçirilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır.

Yaşadığımız mesleki sorunların ülke sorunlarından bağımsız olmadığı günümüzde doğal olarak mesleki sorunlarımız da ülke sorularıyla aynı oranda artmaktadır.

Bizler demokrasi mücadelesi ile birlikte meslek mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Yılmadan yorulmadan çoğalarak birlikte yürüyeceğimiz yolda başarılı olacağımıza olan sonsuz inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Başkan