Gazete Haber Tarihi Haber Konusu
Akdeniz Manet Gazetesi 26-04-2024 Angaryaya Hayr! Artan
SonHaber 17-01-2023 Mali mavirlerden bakanla tarife tepkisi
Antalya Krfez 17-01-2023 Ac reete uyars
Antalya Gndem 17-01-2023 Tevikten yararlanamadk
Antalya Ekspres 18-01-2023 Mali mavirler destek bekliyor
Akdeniz manet 17-01-2023 Her geen gn daha ktye gidiyoruz
Akdeniz Gerek 17-01-2023 Bize destek salanmad.
Antalya Ekspres 02-08-2021 Gn getike yoksullayoruz
Antalya Son Haber 02-08-2021 Gittike yoksullayoruz
Hrses 02-07-2021 Mali tatilin yaanabilir bir ekle kavuturulmas gerekmektedir
Antalya Son Haber 02-07-2021 "Taleplerimiz grmezden geliniyor"
Akdeniz Gerek 02-07-2021 'imize sinmedi'
Yeni Yzyl 02-07-2021 Muhasebeciler tatilde de alyor
Antalya Gndem 02-07-2021 "SORUNLAR GRMEZDEN GELNYOR"
Antalya Krfez 02-07-2021 Muhasebecilerin buruk mali tatili
Lider Antalya 02-07-2021 Muhasebecilerin 'mali tatil' talebi
Kakts 29-03-2021 ASMO'dan Bir lk, l Milli Eitim le Protokol mzaland
Antalya Krfez 26-03-2021 ASMO'dan eitime destek
Akdeniz Gerek 26-03-2021 ASMO'dan MEM'le ibirlii
Akdeniz Gerek 23-03-2021 STANBUL'dan VAZGEMYORUZ
Antalya Krfez 23-03-2021 REDDEDYORUZ
SonHaber 02-10-2020 Antalya SMMM, Vali Yazc'ya faaliyetlerini anlatt
Antalya Krfez 02-10-2020 ASMO Bakan Emrullah Tayfun avdar ve Ynetim Kurulu, Antalya Valisi Ersin Yazc'y makamnda ziyaret etti
Haber Antalya 02-10-2020 Antalya SMMM, Vali Yazc'ya faaliyetlerini anlatt
Kakts 08-10-2020 ASMO Ticaret Sicil Mdr'n Arlad
Akdeniz Gerek 08-10-2020 imek'ten ASMO'ya ziyaret
Antalya Krfez 05-10-2020 ASMO'dan Er'e ziyaret
Antalya Son Haber 09-10-2020 Antalya SMMM yelerine TRMOB Konkordato Komiserlii Temel Eitimi
Antalya Krfez 09-10-2020 SMMM'de konkordato eitimi
KAKTS 09-10-2020 Antalya SMMM yelerine TRMOB Konkordato Komiserlii Temel Eitimi
Akdeniz Gerek 09-10-2020 Antalya SMMM yelerine TRMOB Konkordato Komiserlii Temel Eitimi
Gazete Bir 14-06-2020 31 yllk gurur
Antalya Krfez 12-06-2020 Sorumluluklarmz yerine getirdik
Akdeniz Gerek 12-06-2020 ASMO dan 31. yl kutlamas
Antalya Ekspres 12-06-2020 Sorumluluklarmz yerine getirdik
Antalya SonHaber 12-06-2020 E-dnmn salanmas iin sorumluluklarmz yerine getirdik
Haber Seri 23-04-2020 ASMO'dan 23 Nisan Mesaj
Haberler 22-04-2020 Antalya SMMM Odas Webinar' canl yaynla gerekletirdi
Akdeniz Yeniyzyl 22-04-2020 Antalya SMMM Odas Webinar' canl yaynla gerekletirdi
Haber Antalya 21-04-2020 Antalya SMMM Odas Webinar' canl yaynla gerekletirdi
Antalya Ekspres 21-04-2020 Antalya SMMM Odas Webinar' canl yaynla gerekletirdi
Akdeniz Gerek 21-04-2020 ONLNE SEMNER DNEM
Antalya SonHaber 21-04-2020 Antalya SMMM Odas Webinar canl yaynla gerekletirdi
Hrses 15-04-2020 ASMO'dan youtube zerinden seminer
SonDakika 15-04-2020 ASMO'dan youtube zerinden seminer
Haber Antalya 15-04-2020 Muhasebecilere youtube semineri
Antalya Ekspres 15-04-2020 ASMO'dan youtube zerinden seminer
Antalya SonHaber 15-04-2020 ASMO'dan youtube zerinden seminer
Akdeniz Gerek 10-04-2020 muhasebeciler sorunlar aktard
SonDakika 10-04-2020 Bakan avdar:Hi olmad kadar i ykyle kar karyayz
"") { $ilkkayit = $_GET["sayfa"]; $_SESSION[$SVar] = $ilkkayit; } elseif ($_GET["sayfa"] <> "") { $sayfa = $_GET["sayfa"]; if (is_numeric($sayfa)) { $ilkkayit = ($sayfa - 1)*$SKayGoster + 1; if ($ilkkayit <= 0) { $ilkkayit = 1; } elseIf ($ilkkayit >= (($TopKayit-1)/$SKayGoster)*$SKayGoster+1) { $ilkkayit = (($TopKayit-1)/$SKayGoster)*$SKayGoster + 1; } $_SESSION[$SVar] = $ilkkayit; } else { $ilkkayit = $_SESSION[$SVar]; if (!is_numeric($ilkkayit)) { $ilkkayit = 1; $_SESSION[$SVar] = $ilkkayit; } } } else { $ilkkayit = $_SESSION[$SVar]; if (!is_numeric($ilkkayit)) { $ilkkayit = 1; $_SESSION[$SVar] = $ilkkayit; } } // Sayfa Numaralarn Gster if ($STopKayit > 0) { $SatirSonu = ($STopKayit - ($ilkkayit + $SKayGoster)); $Artan = $STopKayit % $SKayGoster; $Son = ($STopKayit - $Artan) + 1; if ($ilkkayit == 1) { echo " "; echo " "; } else { $Onceki = True; $OncekiBasla = $ilkkayit - $SKayGoster; if ($OncekiBasla < 1) { $OncekiBasla = 1; } echo " "; echo " "; } if ($Onceki || $STopKayit != 0) { $x = 1; $y = 1; $dx1 = intval(($ilkkayit-1)/($SKayGoster*$SKayAralik))*$SKayGoster*$SKayAralik+1; $dy1 = intval(($ilkkayit-1)/($SKayGoster*$SKayAralik))*$SKayAralik+1; if (($dx1+$SKayGoster*$SKayAralik-1) > $STopKayit ) { $dx2 = intval($STopKayit/$SKayGoster)*$SKayGoster+1; $dy2 = intval($STopKayit/$SKayGoster)+1; } else { $dx2 = $dx1+$SKayGoster*$SKayAralik-1; $dy2 = $dy1+$SKayAralik-1; } while ($x <= $STopKayit) { if ($x >= $dx1 && $x <= $dx2) { if ($ilkkayit == $x) { $aktif_sayfa = $y; } $x = $x + $SKayGoster; $y = $y + 1; } elseif ($x >= ($dx1-$$SKayGoster*$SKayAralik) && $x <= ($dx2+$SKayGoster*$SKayAralik)) { if ($x+$SKayAralik*$SKayGoster < $STopKayit) { echo " "; } else { $ny = intval(($STopKayit-1)/$SKayGoster) + 1; if ($ny == $y) { echo " "; } else { echo " "; } } $x = $x + $SKayAralik*$SKayGoster; $y = $y + $SKayAralik; } else { $x = $x + $SKayAralik*$SKayGoster; $y = $y + $SKayAralik; } } } if ($STopKayit >= $ilkkayit + $SKayGoster) { $SonrakiBasla = $ilkkayit + $SKayGoster; $Sonraki = True; echo " "; echo " "; } else { echo " "; echo " "; } echo "
"; if ($ilkkayit > $STopKayit) { $ilkkayit = $STopKayit; } $sonkayit = $ilkkayit + $SKayGoster - 1; $kayitsay = $STopKayit - 1; if ($SatirSonu) { $kayitsay = $STopKayit; } if ($sonkayit > $kayitsay) { $sonkayit = $kayitsay; } echo ""; echo "Toplam ".$STopKayit." Kayttan, ".$ilkkayit." ile ".$sonkayit." Aras Kaytlar."; // $son_sayfa = $y - 1; // echo "Toplam ".$aktif_sayfa." / ".$son_sayfa; echo ""; } else { echo "Kayt Bulunamad...!!!"; } ?>