01 OCAK 2010 – 31 ARALIK 2010 DÖNEM

FAALYET RAPORU

 

1.      ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASI

      1.1. Genel Bakann Sunuu

1.2. Oda Bakan’nn Sunuu

 

 

1.4. Temel Bilgiler

1.3. Odann Misyonu ve Vizyonu

 

1.4.1.        Yönetim Kurulu

1.4.2.        Denetleme Kurulu

1.4.3.        Disiplin Kurulu

1.4.4.      Tesmer Yönetim Kurulu

1.4.5.        Birlik Temsilcileri

1.4.6.        lçe Temsilcileri

1.4.7.        Komisyonlarmz

1.4.8.        Oda Organizasyon Yaps

1.4.9.        Personel Durumu

1.4.10.     Odada Görev Yapm ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri

2.      DÜNYA EKONOMS

3.      TÜRKYE EKONOMS

4.      ANTALYA LNDE SM – SMMM MESLE

5.      ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASININ FALYETLER

5.1. Yönetim Kurulu Çalmalar

5.2. Temsilcilik Raporlar

5.2.1.        Serik lçe Temsilcilik Raporu

5.2.2.        Manavgat lçe Temsilcilik Raporu

5.3. Toplant – Seminer

      5.3.1.      Olaan (Seçimli) Genel Kurul

      5.3.2.      Danma Kurulu Toplants

5.4. Eitim Faaliyetleri

5.4.1.        Temel Eitim – Stajyer

5.4.2.        Sürekli Mesleki Gelime

 

5.5. Üye statistikî Bilgileri

5.6. Stajyer statistikî Bilgileri

5.7. Dier Odalarla likiler

5.8. Birlik ile likiler

5.9. Disiplin Kurulu Çalma Raporu

5.10. Haksz Rekabet Kurulu Çalma Raporu

5.11. Oda Komisyonlarnn Faaliyetleri

5.11.1.    Mesleki Eitim Denetim ve Mevzuat Komisyonu

5.11.2.    Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

5.11.3.    Basn Yayn Bilgi Teknolojileri ve nternet Komisyonu

5.11.4.    Stajyer zleme ve Denetim Komisyonu

5.12.         Hukuk Müavirlii Raporu

5.13.         Mali Bilgiler

5.13.1.    Bütçe Uygulama Sonuçlar

5.13.1.1.      Bütçe Uygulama Sonuçlar Gelir Tablosu

5.13.1.2.      Bütçe Uygulama Sonuçlar Gider Tablosu

5.13.2.    Bilanço

5.13.2.1.      Oda Bilanço Aktif

5.13.2.2.      Oda Bilanço Pasif

5.13.3.    Gelir Tablosu

5.13.4.    ktisadi letme

5.13.4.1.      ktisadi letme Bilanço

5.13.4.2.      ktisadi letme Gelir Tablosu

5.13.4.3.    ktisadi letme Bütçe Gerçekleme Tablosu

6.      ODA YAYINLARI

7.      MESLEK ETKNLKLER

 

8.      TOPLUMSAL ETKNLKLER

 

 

Not                              :

Yukardaki Faaliyet Raporundan Alt Çizili Olan Seçenekleri Açabilirsiniz.

Faaliyet Raporlar Adobe Raeder formatnda düzenlenmitir. Raporlar görebilmeniz için bilgisayarnzda Adobe Reader Programnn kurulu olmas gerekmektedir. Adobe Reader Program Kurulu Deilse Yüklemek çin Tklaynz...