01 OCAK 2009 – 31 ARALIK 2009 DÖNEM

FAALYET RAPORU

 

1.      ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASI

      1.1. Genel Bakann Sunuu

1.2. Oda Bakan’nn Sunuu

 

 

1.4. Temel Bilgiler

1.3. Odann Misyonu ve Vizyonu

 

1.4.1.        Yönetim Kurulu

1.4.2.        Denetleme Kurulu

1.4.3.        Disiplin Kurulu

1.4.4.      Tesmer Yönetim Kurulu

1.4.5.        TÜRMOB Delegeleri

1.4.6.        lçe Temsilcileri

1.4.7.        Danma Meclisi

1.4.8.        Oda Organizasyon Yaps

1.4.9.        Personel Durumu

1.4.10.        Odada Görev Yapm ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri

2.      DÜNYA EKONOMS

3.      TÜRKYE EKONOMS

4.      ANTALYA LNDE SM – SMMM MESLE

5.      ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASININ FALYETLER

5.1. Yönetim Kurulu Çalmalar

5.2. Temsilcilik Raporlar

5.2.1.        Alanya lçe Temsilcilik Raporu

5.2.2.        Manavgat lçe Temsilcilik Raporu

5.3. Toplant – Seminer

      5.3.1.      Olaanüstü Genel Kurul

      5.3.2.      Genel Üye Toplants

      5.3.3.      Danma Kurulu Toplants

5.4. Eitim Faaliyetleri

5.4.1.        Temel Eitim – Stajyer

5.4.2.        Sürekli Mesleki Gelime

5.4.3.      Özel SMMM Snav Bilgilendirme Toplants

5.5. Üye statistikî Bilgileri

5.6. Stajyer statistikî Bilgileri

5.7. Dier Odalarla likiler

5.8. Birlik ile likiler

5.9. Denetim Kurulu Çalma Raporu

5.10. Disiplin Kurulu Çalma Raporu

5.11. Haksz Rekabet Kurulu Çalma Raporu

5.12. Oda Komisyonlarnn Faaliyetleri

5.12.1.    Mesleki Eitim Denetim ve Mevzuat Komisyonu

5.12.2.    Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

5.12.3.    Basn Yayn Bilgi Teknolojileri ve nternet Komisyonu

5.12.4.    Stajyer zleme ve Denetim Komisyonu

5.13.         Hukuk Müavirlii Raporu

5.14.         Mali Bilgiler

5.14.1.    Bütçe Uygulama Sonuçlar

5.14.1.1.      Bütçe Uygulama Sonuçlar Gelir Tablosu

5.14.1.2.      Bütçe Uygulama Sonuçlar Gider Tablosu

5.14.2.    Bilanço

5.14.2.1.      Oda Bilanço Aktif

5.14.2.2.      Oda Bilanço Pasif

5.14.3.    Gelir Tablosu

5.14.4.    ktisadi letme

5.14.4.1.      ktisadi letme Bilanço Aktif

5.14.4.2.      ktisadi letme Bilanço Pasif

5.14.4.3.      ktisadi letme Gelir Tablosu

5.14.4.4.    ktisadi letme Bütçe Gerçekleme Tablosu

6.      ODA YAYINLARI

7.      MESLEK ETKNLKLER

7.1. Ruhsat Datm Töreni

7.2. Özel SMMM Snav Sertifika Datm Töreni

7.3. Stajyer Belge Datm Töreni

7.4. Oda Kurulu Yl Dönemi Etkinlikleri

7.5. Meslek Yasamzn Kabulunün 20. Yl Etkinlikleri

8.      TOPLUMSAL ETKNLKLER

 

 

Not                              :

Yukardaki Faaliyet Raporundan Alt Çizili Olan Seçenekleri Açabilirsiniz...

Faaliyet Raporlar Adobe Raeder formatnda düzenlenmitir. Raporlar görebilmeniz için bilgisayarnzda Adobe Reader Programnn kurulu olmas gerekmektedir. Adobe Reader Program Kurulu Deilse Yüklemek çin Tklaynz...