01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 DÖNEM

FAALYET RAPORU

 

1. ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASI

            1.1. Genel Bakann Sunuu

            1.2. Oda Bakan’nn Sunuu

            1.3. Odann Misyonu ve Vizyonu

            1.4. Temel Bilgiler

                        1.4.1. Yönetim Kurulu

                        1.4.2. Denetleme Kurulu

                        1.4.3. Disiplin Kurulu

                        1.4.4. Haksz Rekabet Kurulu

                        1.4.5. Etik Kurulu

                        1.4.6. Tesmer Yönetim Kurulu

                        1.4.7. Birlik Temsilcileri

                        1.4.8. lçe Temsilcileri

                        1.4.9. Komisyonlarmz

                        1.4.10. Oda Organizasyon Yaps

                        1.4.11. Personel Durumu

                        1.4.12. Odada Görev Yapm ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri

2. EKONOMK RAPOR

3. ANTALYA LNDE SM – SMMM MESLE

4. ANTALYA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASININ FALYETLER

            4.1. Yönetim Kurulu Çalmalar

            4.2. Temsilcilik Raporlar

                        4.2.1. Serik lçe Temsilcilik Raporu

                        4.2.2. Kumluca lçe Temsilcilik Raporu

                             4.2.3. Kemer lçe Temsilcilik Raporu

                             4.2.4. Finike lçe Temsilcilik Raporu

            4.3. Toplant – Seminer

                        4.3.1. Genel Kurul

                        4.3.2. Danma Kurulu Toplants

            4.4. Eitim Faaliyetleri

                        4.4.1. Temel Eitim – Stajyer

                        4.4.2. Sürekli Mesleki Gelime

            4.5. Üye statistikî Bilgileri

            4.6. Stajyer statistikî Bilgileri

            4.7. Dier Odalarla likiler

            4.8. Birlik ile likiler

            4.9. Disiplin Kurulu Çalma Raporu

            4.10. Haksz Rekabet Kurulu Çalma Raporu

            4.11. Oda Komisyonlarnn Faaliyetleri

                       4.11.1. Stajyer zleme ve Denetim Komisyonu

                            4.11.2. Kadn Komisyonu

                            4.11.3. Mesleki Eitim Denetim ve Mevzuat Komisyonu

                            4.11.4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu

            4.12. Hukuk Müavirlii Raporu

            4.13. Mali Bilgiler

                        4.13.1. Bütçe Uygulama Sonuçlar

                                    4.13.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçlar Gelir Tablosu

                                    4.13.1.2. Bütçe Uygulama Sonuçlar Gider Tablosu

                        4.13.2. Oda Bilanço (Aktif - Pasif)

                        4.13.3. Gelir Tablosu

                        4.13.4. ktisadi letme

                                   4.13.4.1. ktisadi letme Bilanço

                                   4.13.4.2. ktisadi letme Gelir Tablosu

                                   4.13.4.3. ktisadi letme Bütçe Gerçekleme Tablosu

                        4.13.5. Tesmer Antalya ubesi

                                   4.13.5.1. Tesmer Antalya ubesi Bilanço

                                   4.13.5.2. Tesmer Antalya ubesi Gelir Tablosu

                                   4.13.5.3. Tesmer Antalya ubesi Bütçe Gerçekleme Tablosu

5. MESLEK ETKNLKLER

6. TOPLUMSAL ETKNLKLER

 

 

Not                              :

Yukardaki Faaliyet Raporundan Alt Çizili Olan Seçenekleri Açabilirsiniz.

Faaliyet Raporlar Adobe Raeder formatnda düzenlenmitir. Raporlar görebilmeniz için bilgisayarnzda Adobe Reader Programnn kurulu olmas gerekmektedir. Adobe Reader Program Kurulu Deilse Yüklemek çin Tklaynz...