Baz Hukuk lemlerinde KDV Oran ndirimi Yapld

Baz Hukuk lemlerinde KDV Oran ndirimi Yapld...

2021 Yl Yeniden Deerleme Oran %36,20 Olarak Belirlendi

2021 Yl Yeniden Deerleme Oran %36,20 Olarak Belirlendi...

Yangn ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borlar Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir

Yangn ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borlar Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir...

Bolivarc Venezuela Cumhuriyeti ile ifte Vergilendirmeyi nleme Anlamas Yrrle Girdi

Bolivarc Venezuela Cumhuriyeti ile ifte Vergilendirmeyi nleme Anlamas Yrrle Girdi...

lgilileri Dnda halenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde hale Bedeli zerinden Binde 68,31 Har denecektir

lgilileri Dnda halenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde hale Bedeli zerinden Binde 68,31 Har denecektir...

Meslek Mensubunun Ar Hastala Yakalanmas ile Doum Yapmas Halleri Mcbir Sebep Hali Olarak Kabul Edildi

Meslek Mensubunun Ar Hastala Yakalanmas ile Doum Yapmas Halleri Mcbir Sebep Hali Olarak Kabul Edildi...

Meslek Mensuplarnn Asgari ilik Raporu Dzenleme Snr Arttrld

Meslek Mensuplarnn Asgari ilik Raporu Dzenleme Snr Arttrld...

7341 SAYILI KANUN LE YAPILAN DZENLEMELER

7341 SAYILI KANUN LE YAPILAN DZENLEMELER...

VEFAT EDEN GEREK K VERENLERNe-BLDRGE FRELEROTOMATK OLARAK PASFE ALINACAK

VEFAT EDEN GEREK K VERENLERNe-BLDRGE FRELEROTOMATK OLARAK PASFE ALINACAK...

DANITAY VERG DAVA DARELER KURULU'NUN E-TEBLGATA LKN KARARI

DANITAY VERG DAVA DARELER KURULU'NUN E-TEBLGATA LKN KARARI ...

DANITAYIN TARHYAT NCES UZLAMA YNETMEL'NN TARH ZAMANAIMININ SONA ERMESNE AYDAN AZ ZAMAN KALMASI HALNDE U

DANITAYIN TARHYAT NCES UZLAMA YNETMEL'NN TARH ZAMANAIMININ SONA ERMESNE AYDAN AZ ZAMAN KALMASI HALNDE UZLAMA TALEBNDE BULUNULAMAYAC...

Elektronik Beyanname Araclk Ve Sorumluluk Szlemesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Szlemesi Bilgi

Elektronik Beyanname Araclk Ve Sorumluluk Szlemesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Szlemesi Bilgileri le Kontrol Ve Gncellen...

TIBB UYGULAMA YETKS OLAN PSKOLOGLAR FL HZMET SRES ZAMMINDAN YARARLANAMAYACAK

TIBB UYGULAMA YETKS OLAN PSKOLOGLAR FL HZMET SRES ZAMMINDAN YARARLANAMAYACAK...

Elektronik Beyanname Araclk ve Sorumluluk Szleme Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Szleme Bilgileri

Elektronik Beyanname Araclk ve Sorumluluk Szleme Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Szleme Bilgileri ile Kontrol ve Gncellenmesi...

7341 Trkiye hracatlar Meclisi ile hracat Birliklerinin Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda De

7341 Trkiye hracatlar Meclisi ile hracat Birliklerinin Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanu...

1. YER VE HZMET KALTES KONGRES "Meslei Gelecee Tamak: Kalite Etkisi"

1. YER VE HZMET KALTES KONGRES "Meslei Gelecee Tamak: Kalite Etkisi"...

MESLEK KAMUOYUNA DUYURU

MESLEK KAMUOYUNA DUYURU...

SGK'ya Verilmesi Gereken yeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gnderilebilecek

SGK'ya Verilmesi Gereken yeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gnderilebilecek...

DEFTER BEYAN SSTEMN KULLANAN MKELLEFLERN ELEKTRONK BEYANNAME SSTEMN KULLANABLMELERNE VE KAYIT SRELERNE L

DEFTER BEYAN SSTEMN KULLANAN MKELLEFLERN ELEKTRONK BEYANNAME SSTEMN KULLANABLMELERNE VE KAYIT SRELERNE LKN DZENLEME YAPILDI...

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL (SIRA NO: 486)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SIRA NO: 532)

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL (SIRA NO: 486)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SIRA NO: 532)...

4691 VE 5746 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA GELR VERGS STOPAJ TEVK UYGULAMASINDA BLGE VE MERKEZLER DIINDA GERLEB

4691 VE 5746 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA GELR VERGS STOPAJ TEVK UYGULAMASINDA BLGE VE MERKEZLER DIINDA GERLEBLECEK ALIMA SRES ORANI ...

HANG DURUMLARDA DENEN SGORTA PRMLER GER ALINABLR

HANG DURUMLARDA DENEN SGORTA PRMLER GER ALINABLR...

KDV ade Taleplerinin Sonulandrlmasnda 2 Nolu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV'nin denmi Olmas Gerektiine l

KDV ade Taleplerinin Sonulandrlmasnda 2 Nolu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV'nin denmi Olmas Gerektiine likin Tebli Deiikliinin Y...

Gayrimenkul Kiralamalarnda ndirimli Tevkifat Oran Uygulamas Sona Erdi

Gayrimenkul Kiralamalarnda ndirimli Tevkifat Oran Uygulamas Sona Erdi...

Baz Mal ve Hizmetlere Uygulanmak Olan Katma Deer Vergisi Oran ndirimi 30 Eyll 2021 Tarihinde Sona Erdi

Baz Mal ve Hizmetlere Uygulanmak Olan Katma Deer Vergisi Oran ndirimi 30 Eyll 2021 Tarihinde Sona Erdi...

Mevduat Faizi ve Katlma Hesab Kar Pay Gelirleri zerinden Yaplan Tevkifat Oranlar ndirimlerinin Sresi 31 Aralk 2

Mevduat Faizi ve Katlma Hesab Kar Pay Gelirleri zerinden Yaplan Tevkifat Oranlar ndirimlerinin Sresi 31 Aralk 2021'e Kadar Uzatld...

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Ksmnn adesine likin Dzenlemel

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Ksmnn adesine likin Dzenlemelerde Deiiklik Yapld...

allmadna Dair Bildirim Uygulamas Devam Ediyor

allmadna Dair Bildirim Uygulamas Devam Ediyor...

kinci El Cep Telefonlarnda KDV Oran Deiiklii

kinci El Cep Telefonlarnda KDV Oran Deiiklii...

SGK, Tebligatlarn Elektronik Ortamda Yapacak

SGK, Tebligatlarn Elektronik Ortamda Yapacak...

Limited irketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dnemine likin Kanun Yararna Temyiz Karar

Limited irketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dnemine likin Kanun Yararna Temyiz Karar...

Dantay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle adesi Gereken Vergilere likin Karar

Dantay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle adesi Gereken Vergilere likin Karar...

Dantay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun hbar Tazminatnn Vergilendirilmesine likin Karar

Dantay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun hbar Tazminatnn Vergilendirilmesine likin Karar...

5 Puanlk Prim Tevikinde veren Bazl Bor Sorgusu Balang Dnemi 2022/Ocak Ay Olarak Deitirildi

5 Puanlk Prim Tevikinde veren Bazl Bor Sorgusu Balang Dnemi 2022/Ocak Ay Olarak Deitirildi...

YANGIN VE SELDEN ETKLENEN BLGELERDE SGKYA VERLMES GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERN VERLME SRELER 27 EYLL2021 TAR

YANGIN VE SELDEN ETKLENEN BLGELERDE SGKYA VERLMES GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERN VERLME SRELER 27 EYLL2021 TARHNE UZATILDI...

Mcbir Sebep Hali lan Edilen Yerlerde Borlarn 7256 ve/veya 7326 Sayl Kanunlar Kapsamnda Yaplandran Mkelleflerin

Mcbir Sebep Hali lan Edilen Yerlerde Borlarn 7256 ve/veya 7326 Sayl Kanunlar Kapsamnda Yaplandran Mkelleflerin Taksit deme Sreleri...

7326 Sayl Kanun Kapsamnda Uzatlan Bavuru, Bildirim, Beyan ve deme Sreleri Hakknda GB Yazs

7326 Sayl Kanun Kapsamnda Uzatlan Bavuru, Bildirim, Beyan ve deme Sreleri Hakknda GB Yazs...

2022 Yl Bina Metrekare Normal naat Maliyet Bedelleri lan Edildi

2022 Yl Bina Metrekare Normal naat Maliyet Bedelleri lan Edildi...

Vergi Muafiyeti Tannan Vakf ve Kamu Yararna alan Derneklere Ait Yksekrenim Yurtlarnda Barnan rencilere Yap

Vergi Muafiyeti Tannan Vakf ve Kamu Yararna alan Derneklere Ait Yksekrenim Yurtlarnda Barnan rencilere Yaplacak Beslenme ve Barnma Yard...

GVK Geici 67'nci Maddeye likin Cumhurbakan Karar

GVK Geici 67'nci Maddeye likin Cumhurbakan Karar...

7318 Sayl Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yaplan Deiikliklere likin Tebli Yaymland

7318 Sayl Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yaplan Deiikliklere likin Tebli Yaymland ...

7326 Sayl Kanun Kapsamnda 31 Austos 2021 Tarihinde Sona Erecek Olan Baz Bavuru, Bildirim, Beyan ve deme Sreleri

7326 Sayl Kanun Kapsamnda 31 Austos 2021 Tarihinde Sona Erecek Olan Baz Bavuru, Bildirim, Beyan ve deme Sreleri Uzatld...

7326 Sayl SGK Yaplandrmasnn Son Bavuru ve lk Taksit deme Sresi ile Mcbir Sebep Kapsamndaki Yerlerdeki 7256 v

7326 Sayl SGK Yaplandrmasnn Son Bavuru ve lk Taksit deme Sresi ile Mcbir Sebep Kapsamndaki Yerlerdeki 7256 ve 7326 Sayl Baz Yaplandrm...

GVENL MOBL DEME VEYNETM SSTEM HAKKINDA HATIRLATMALAR ELEKTRONK BELGE

GVENL MOBL DEME VE ELEKTRONK BELGE YNETM SSTEM HAKKINDA HATIRLATMALAR...

Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinde Deiiklikler Yapld

Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinde Deiiklikler Yapld...

Kastamonu, Sinop ve Bartn llerinde Selden Etkilenen Blgelerdeki Sigortallarn ve verenlerin SGK'ya Olan Prim Borl

Kastamonu, Sinop ve Bartn llerinde Selden Etkilenen Blgelerdeki Sigortallarn ve verenlerin SGK'ya Olan Prim Borlar ile Belge Verme Sreleri E...

KDV Artrmnda Bulunanlarn zel Esaslar Karsndaki Durumu

KDV Artrmnda Bulunanlarn zel Esaslar Karsndaki Durumu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 164

Sahte yeri ve Sahte Sigortalln Usul ve Esaslar ile Uygulanacak Yaptrmlar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 165

2021 Ylnda Uygulanacak Asgari cret Destei ile lgili Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 160

Yangndan Etkilenen Blgelerdeki Sigortallarn ve verenlerin SGK'ya Olan Prim Borlar ile Belge Verme Sreleri Ertelendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 159

Dzce, Artvin ve Rize llerinde Selden Etkilenen Blgelerdeki Sigortallarn ve verenlerin SGK'ya Olan Prim Borlar ile Belge Verme Sreleri Ertele...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 150

Tanmaz ve ktisadi Kymetlerin Yeniden Deerleme Uygulamasnn Usul ve Esaslar Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 151

2021 Ylnda Sigortal Bana 75 TL Asgari cret Destei Verilecektir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 149

Baz Ttn rnlerinin TV Oranlar Drld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 145

"Gerek Faydalancya likin Bildirim Formu"nun 31 Austos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 146

lave stihdam Salayan verenlerin dedikleri Sigorta Primlerinin Kullandklar Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesine likin Usul ve Esaslar Ak...

VERG USUL KANUNU SRKLER / 136

26.07.2021 TARIHINE KADAR VERILMESI GEREKEN KDV, DAMGA VERGISI, MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMELERININ VERILME VE ODEME SURELERI 30.07.2021 TARIHINE...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 139

MUHSGK/APHBde Uzaktan alma Gn Says Stunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 140

stihdama Dn ve Art stihdam Prim Desteklerinin Geri Alnmasna Neden Olan ten k Kodlar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 126

flas idare memurlarndan birinin Yeminli Mali Mavir veya Serbest Muhasebeci Mali Mavir olmas zorunluluu getirildi....

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 127

7326 Sayl Kanun Genelgesi yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 128

Otel, tatil ky benzeri yerlerde geceleme hizmetleri iin %1 KDV oran indirimi 31 temmuz 2021 tarihine kadar uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 129

Avrupa mar ve Kalknma Bankas ve Uluslararas Finans Kurumundan Salanan Kredilerde Kaynak Kullanmn Destekleme Fonu Kesintisi Oran Deiiklii...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 130

Katma Deer Vergisi Matrah Artrmnda Vergi ncelemesi ve Tarhiyat Hakk...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 131

65 Ya ve stnde Olanlar veya Kronik Rahatszl Bulunanlar ile Beyannameleri Bu Kiiler Tarafndan Verilenler in Mcbir Sebep Hali Sona Erdi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 132

2021 Yl Temmuz-Aralk Dneminde Alkoll ecekler ve Ttn Mamulleri TV'si Artmyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 133

SGK ile Szleme mzalayan Salk Hizmeti Sunucular ile Medikal Malzeme ve la/Etken Madde Temin Eden Mkellefler in e-Fatura Zorunluluu 1 Temmuz...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/124

Haczedilen Mallarn Sat Usul ve Yntemlerinde Yaplan Deiikliklere likin Tahsilat Genel Teblii Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/99

7316 Sayl Kanunla Baz Sektrlere Verilen Prim Desteinin Usul ve Esaslar Belli Oldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 84

Yap Ruhsat Bavurusunda Sigortallarn Tescili Otomatik Olarak Yaplabilecektir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 75

Vergi Denetim Kurulu Danma Komisyonu Ynetmelii Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 76

Vergi ncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik Deiikli...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 77

Tarhiyat ncesi Uzlama Ynetmeliinde Deiiklikler Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 78

Vergi ncelemeleri ile lgili Rapor Deerlendirme Komisyonlarna likin Ynetmelik Deiiklii...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 79

Vergi Denetim Kurulu Ynetmelii Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 74

ten k Kodlarnda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/69

Covid-19 salgn ile mcadele tedbirleri kapsamnda Kooperatif Genel Kurul Toplantlarnn Ertelenmesi Hakknda lgili Bakanlk Tasarruflar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/70

Raporlu Sigortalnn SGK'ya Bildirimi Kolaylatrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/68

KDV Ksmi Tevkifat Uygulamasnda zel Durumlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/65

Kiisel Verileri Koruma Kurulu Karar ile Veri Sorumlular Siciline Kayt Zorunluluu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/66

hracat Genelgesinde Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/67

Akaryakt stasyonlarnda Yeni Nesil Akaryakt Pompa deme Kaydedici Cihaz Uygulamas Balyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 56

Vergi Kanunlar ile Belirlenen stisna Miktarnn Maliye Bakanl Tarafndan Hazrlanan Tebli ile Azaltlmas Mlkiyet Hakknn hlalidir....

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021 / 57

2021 Ylnda Zamanam Sresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/55

lave Alt Puanlk Tevik 31.12.2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/54

Dviz Pozisyonunu Etkileyen lemlerin TCMB Tarafndan zlenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/53

7.000 TL'yi Aan Tutardaki Tahsilat ve demelerin Finansal Kurumlar Araclyla Yaplmas Zorunluluu Ksm Ksm demeleri de Kapsamaktadr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/51

KDV Ksmi Tevfikat Uygulamasnda Oran ve Kapsam Deiiklikleri Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/49

SGK Mevzuatnda Prim deme ve Eksik Gn Saylar Nasl Hesaplanr?...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/50

Ev Hizmeti yerleri Kolay verenlik Kapsamna Alnd...

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL (SIRA NO: 509)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SIRA NO: 526)

509 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde deiiklik yaplmasna dair Tebli (Sra No: 526) 09/02/2021 tarih ve 31390 sayl Resmi Gazete yay...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/31

Ba-Kur Sigortallar ile Genel Salk Sigortallar Prim Borlar Olsa Bile Salk Yardmlarndan Yararlanabilecek...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/30

Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanmna likin Davada Baka Mahkemeler Tarafndan Verilen Kararlarn Dikkate Alnmamasnn Hakkaniyete Uygun Yarg...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/25

2021 Ylnda Ek Mali Tablo Dzenleme Snr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/26

E-Defter Beratlarnn Aylk veya Geici Vergi Dnemleri Baznda Yklenmesi Seimine likin GB Duyurusu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/27

Temmuz-Aralk 2020 Dnemini Kapsayan GEKAP Beyannameleri 1 ubat 2021 Tarihine Kadar Verilmelidir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/28

zel Sirkler: 2021 Ylnda Maliyet Hesaplarnn 7/A ve 7/B Seeneklerine Gre Tutulmasna likin Hadler...

SGK GENELGES 2021-1

Prime esas kazanlarn alt ve st snrlar ile baz ilemlere esas tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/5-...-17

2021 Ylnda Uygulanacak Vergi ve Had Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2021/18

e-Defter Dosyalar ve Bunlara likin Berat Dosyalarnn kincil Kopyalarnn GB Bilgi lem Sistemlerinde Saklanmas Uygulamas Balad...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/250

SMMM ve YMM'ler Mesleki Sorumluluk Sigortasn Gider Yazabilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/233

2021 Ylnda Uygulanacak Yeni Asgari crete Bal Olarak Deien Parametreler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/230

Mcbir Sebep Halinde Olduu Kabul Edilen Mkelleflerin Mays/2020 Dnemi Borlarna likin Hatrlatma...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/231

2021 Yl Ocak-Haziran Dneminde Kolal Gazozlar, Alkoll ecekler ve Ttn Mamulleri TV'si Artmyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/232

Sermayenin Kayb, Borca Batk Olma Durumuna likin Teblide Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/225

Ksa alma deneinden Yararlanma Sresi ile Bavuru Sresi Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/223

Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Karar'da Deiiklikler Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/222

Reeskont lemlerinde Uygulanacak skonto Faiz Oranlar Artt...

tRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/221

Covid-19 Gerekeli 2020/Ekim Ay ve ncesine Ait Yersiz Yararlanlan Ksa alma demeleri Terkin Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/220

sizlik denei Alrken e Balayanlara Salanan Prim Desteinin Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/218

zel Sirkler: 2021 Ylnda Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumlar, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Dzenlemeleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/219

Yurtd Borlanma Yaparak Emekli Olanlarn Ksa Sreli lerde almas Halinde Aylklar Kesilmeyecektir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 216

Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/214

Ksa alma deneine Bavuru Sresi 31.12.2020 Tarihine Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/207

5510 Sayl Kanunun 4/1-b Kapsamndaki Sigortalln Durdurulmas ve hyas ile lgili Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/208

Mcbir Sebep Halinde Olduu Kabul Edilen Mkelleflerin Nisan/2020 Dnemi Borlarna likin Hatrlatma...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/205

7256 Sayl Kanunla alma Hayatnda Yeni Dzenlemeler Yapld...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/206

zel Sirkler: Vergi Borlarnn Yeniden Yaplandrlmas ve Baz Vergi Kanunlarnda Deiiklik Yaplmasna likin 7256 Sayl Kanun Dzenlemeleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 204

Ertelenmi SGK Prim Borlar KDV ade Alaca ile denebilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/202

Ticaret Bakanlnca Net Dnem Karnn Datmna likin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/203

sizlik Sigortas Prim Destei 2020/Eyll Ay Borlarna Mahsup Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 201

Kadroya Geirilen Taeron iler Ana Faaliyet Kolundan Bildirilecek ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/198

zel Sirkler: Mkelleflerin Borlarnn Yeniden Yaplandrmasna likin nergeler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/199

Mcbir Sebep Halinde Olduu Kabul Edilen Mkelleflerin Mart/2020 Dnemi Borlarna likin Hatrlatma...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 197

alma hayatnda deiiklik yapan dzenlemeler TBMM'ye sunuldu....

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/196

Hazine ve Maliye Bakanl Dviz Cinsinden veya Dvize Endeksli Szleme Bedellerine likin Duyuru Yaynlad...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/195

Farkl retim Tesislerine likin Olarak Tek Bir Yatrm Tevik Belgesi Kapsamndaki Yatrmlarda Yararlanlamayan Yatrma Katk Tutarnn Endekslene...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/193

26 Numaral ten k Kodu Disiplin Kurulu Karar ile Fesih Olarak Deitirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/194

Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlar in Bakanlk Temsilcisi Talebi Mersis zerinden Yaplabiliyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/192

Mkellefiyet Kaydnn Analiz ve Deerlendirme Sonularna Bal Olarak Terkinin Usul ve Esaslar Akland ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/190

Kambiyo lemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oran Yzde 1den Yeniden Binde 2ye ndirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/191

Mevduat Faizleri ve Katlma Hesab Kar Paylar Tevkifat Oranlar ndirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/189

2020 Ylnda Sigortal Bana Aylk 41,20 TL veya 47,09 TL Sal Gvenlii Hizmeti Destek Tutar Alabilirsiniz...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/180

Eitim Hizmetlerinde KDV Oran ndiriminin Velilere adesi Gider Pusulas Dzenlenerek Yaplabilecek...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/176

2021 Yl Bina Metrekare Normal naat Maliyet Bedelleri lan Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/177

Transfer Fiyatlandrmasna likin Genel Teblide Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/178

Hizmet Alm Szlemesinde 4/Al Olaca Belirtilen Doktorlar 13 Nolu Belge ile Bildirilebilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/174

Sermayeye Eklenen nceki Yllar Kar Paylarnn Tasfiye Sonucunda Datlmas Halinde Stopaj Yaplmamas Gerektiine likin Dantay Karar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/170

Giresun linde SGK Bildirimleri ile Sigorta Primlerinin deme Sresi Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/163

Arabuluculuk Kararlarnda Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlama Belgesinin Tarihidir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/162

Yurtdnda Mukim Kurululara Yaplan Kambiyo Satlarnda BSMV Uygulanmayacak...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/159

Baz Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranlar 31/12/2020 Tarihine Kadar ndirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/160

Gayrimenkul Kiralamalarnda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarna Gre Yaplmas Gereken Tevkifat Oranlar % 20'den % 10'a ndirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/161

zaha Davet Uygulamasnn Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/151

Serbest Muhasebeci Mali Mavirlere TBTAK Proje Harcamalar Deerlendirme Raporu Dzenleme Yetkisi Verildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/152

SGK Yurt D Borlanma lemlerindeki Tereddtl Hususlarla lgili Aklama Yapt...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/153

2020 Yl Motorlu Tatlar Vergisi kinci Taksitinin 31 Temmuz 2020 Tarihine Kadar denmesi Gerekiyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 154

Geri Kazanm Katlm Payna likin Ynetmeliin Uygulanmasna Dair Usul ve Esaslarda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 155

Mali Tatil Sonras in Vergi Takvimi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 156

7252 Sayl Kanunla alma Hayatnda Yeni Dzenlemeler Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/150

SGK Ksa Vadeli Sigorta Kollar Uygulamalar Konusunda Aklama Yapt...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/147

Az Tehlikeli yerlerinde yeri Hekimi ve Gvenlii Uzman altrma Ykmll Balad...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/148

Ayn Ay inde Hem Ksa alma denei Hem de Nakdi cret Desteinden Yararlanlabilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/149

2020 Yl kinci Geici Vergi Dneminde Uygulanacak Yeniden Deerleme Oran...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/145

1 Temmuz 2020 Tarihinden tibaren ocuk Yardm in Yaplan demelerde stisna Snr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/146

SGK cretsiz zin Giri Ekranlarnda Gncelleme Yapt...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/142

Temmuz-Aralk 2020 Dneminde Alkoll ecekler ile Ttn rnlerinin zel Tketim Vergisi Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/143

1 Temmuz 2020 Tarihinden tibaren Vergiden stisna Kdem Tazminat Tutar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/144

1 Temmuz 2020-31 Aralk 2020 Tarihleri Arasnda Yurtii ve Yurtd Gelir Vergisinden stisna Harcrah Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/141

Geri Kazanm Katlm Payna likin Ynetmeliin Uygulanmasna Dair Usul ve Esaslarda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/138

Yatrmlara Proje Bazl Devlet Yardm Verilmesine likin Kararda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/139

Mcbir Sebep Halinde Olduu Kabul Edilen Mkelleflerin Ksmi Tevkifata Tabi Almlarnda KDV Tevkifat Uygulamas 1 Temmuz 2020 Tarihinden tibaren Ba...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/140

Ksa alma ve Nakdi cret Desteinden Yararlanma Sresi 1 Ay Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/137

1 Temmuz 2020 Tarihi tibariyle Balayan e-Fatura, e-rsaliye, e-Mstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamalar...

KISA ALIMA DENENN SRES 1 AY UZATILMITIR

Yeni Koronavirs (Covid-19) Nedeniyle Dsal Etkilerden Kaynaklanan Dnemsel Durumlar Kapsamndaki Zorlayc Sebep Gerekesiyle Ksa alma Uygulanan...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/130

Yabanc Para Cinsinden 15 Milyon ABD Dolar ve stnde Borcu Olan Firmalarn TCMBye Haftalk Bilgi Bildirimlerinin Uygulama Esaslar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/131

Sigortalnn Eksik Gn Olmas Halinde Hangi SGK Kodlar Kullanlmaldr?...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/132

Asgari ilik Oranlarnda Gncelleme Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/133

Vergi nceleme Raporunun ve/veya Vergi Teknii Raporunun hbarname Tebli Edilmemesinin Esasa Etkili Bir ekil Hatas Olmadna likin Dantay Kara...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/134

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasnda Uygulanyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/129

Reeskont lemlerinde Uygulanacak skonto Faiz Oranlar Deitirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/127

Serbest (Dviz) Fonlar in GVK Geici 67nci Madde Kapsamnda Stopaj Oran %15 Olarak Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/128

65 Ya ve st veren ve Sigortallarn Prim Ertelemesi Sona Erdi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/126

Gelir daresi Bakanl Mcbir Sebep Halinin Sona Erdiini Duyurdu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/124

zel Sirkler: Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayl Kanun ile Yaplan Deiikliklere likin Gelir Vergisi Genel Teblii Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/125

Geriye Ynelik Teviklerden Yararlanma Sresi 30.06.2020 Tarihine Uzatld...

GB VERG USUL KANUNU SRKLER / 131

Mcbir Sebep Kapsamnda Olmayan Mkelleflerce 1 Haziran 2020 Gn Sonuna Kadar Oluturulmas Ve mzalanmas Gereken, Aylk Tercihte Bulunan Mkellefle...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/119

Kambiyo lemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oran %02den %1e karld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/118

Sigortallara Yardm Amal (Atfet Kabilinden) Yaplan demeler Sigorta Primine Tabidir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/120

GVK Geici 67nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarnda Deiiklik Yapld...

ELEKTRONK MZA VEYA MAL MHR TEMN SRELER DEVAM EDEN SERBEST MESLEK ERBAPLARI LE LGL DUYURU

Elektronik mza veya Mali Mhr Temin Sreleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarnca e-SMM Uygulamasna nteraktif Vergi Dairesi Uygulamas zerinde...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/117

Uzayan Beyanname Verme Srelerine ve e-Uygulamalara likin Hatrlatmalar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/115

Net Dnem Kar Datmnn Usul ve Esaslar Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/116

Vergi Levhas Yazdrma Sresi 1 Haziran 2020 Gn Sona Eriyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/113

Baz Ttn rnlerine likin TV Tutarlar Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/114

Yatrm Tevik Belgeleri Kapsamndaki Yatrmlar in Uzatma Talebi Yaplabilir...

VERG USUL KANUNU SRKLER/130

18 Mays 2020 gn sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geici Vergi Beyannamelerinin ver...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/111

Covid-19 Kazas veya Meslek Hastal Kabul Edilmedi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/112

31.05.2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ay ve ncesine likin Teviklerden Yararlanlamayacaktr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/110

Mcbir Sebep Dneminde KDV adesinin Yaplma Esaslar...

KAMU GZETM KURUMUNA YAPILACAK BLDRMLERE LKN SRELERN ERTELENMES HAKKINDA EK DUYURU

Bildirim srelerinin ertelenmesine ilikin Kamu Gzetimi Kurumu duyurusunda belirtilen 31/05/2020 tarihi, 30/06/2020 olarak yeniden belirlenmitir....

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/109

Elektronik Ortamda Dzenlenen Muhasebe Filerine likin Klavuz Yaymland (e-Muhasebe Fii Kullanm Zorunlu Deildir)...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/108

Belediyeler ile Bal Kurulularnn Aylk Prim Borlar Ertelendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/104

2020/Mart Ay Aylk Prim Hizmet Belgesinin Son Verilme Sresi 27/04/2020 Tarihine Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/106

2020 Ylnda Uygulanacak Asgari cret Destei ile lgili Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/107

Sosyal Gvenlik Gnlk 39,24 TL Tutarndaki Nakdi cret Destei Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/102

Nakdi cret Destei Alacaklar in Yeni Eksik Gn Kodlar Oluturuldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/103

Aralk/2019 ve Ocak/2020 Dnemlerine likin e-Defterlerin Oluturulma ve mzalanma Sresinin Son Gn 1 Haziran 2020 Pazartesi Olarak Belirlendi...

VERG USUL KANUNU SRKLER/129

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/ubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dnemine ait KDV Beyannamelerini...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/100

Hazine ve Maliye Bakanl dari Yaplanmasnda Deiiklikler Yapld. Mkellef Haklar Kurulu Kuruldu...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/101

zel Sirkler: Ksa alma denei, Puantaj ve Bordro Hesaplamas...

VERG USUL KANUNU SRKLER / 128

30.04.2020 Gn Sonuna Kadar Oluturulmas ve mzalanmas Gereken E-Defterlerin Oluturulma Ve mzalanma Sresi 01 Haziran 2020, 2020/Ocak-ubat-Mart ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/96

Hrriyeti Balayc Ceza Gerektiren Vergi Sularnn nfaz Yasas Deiiklii Karsndaki Durumu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/97

Koronavirs Nedeniyle alma Hayatnda Yeni Dzenlemeler Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/98

Yeni Koronavirs (Covid-19) Salgnnn Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltlmasna Ynelik 7244 Sayl Kanun Yaymland...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/95

zel Sirkler: Koronavirs Salgn Nedeniyle Alnan Mali ve Ekonomik Tedbirler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/94

Nisan ay sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile dier bildirimlerin verilme sreleri ileri Bakanlnn 03.04.2020 tarihli Yazs...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/92

Mcbir Sebep Halinde Olduu Kabul Edilen Mkellefler ile lgili Uygulama Genelgesi Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/93

Ksa alma denei Alanlar in Yeni Eksik Gn Kodu Oluturuldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/90

Zorlayc Sebepler Halinde almayan veya altrlmayan Sigortallara denen cretler Sigorta Primine Tabiidir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/91

Esnaf Ahilik Sandnn Yrrl 01.01.2021 Tarihine Ertelendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/87

Sermaye irketlerinin 2019 Yl Hesap Dnemine likin Genel Kurul Toplantlarnda Gndeme Alnacak Nakit Kr Pay Datm Kararlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/88

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamas Pilot ller Hari 01.07.2020 Tarihine Ertelendi (Sosyal Gvenlik)...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/89

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin lke Genelinde Uygulanmas 1 Temmuz 2020 Tarihinde Ertelendi (Vergi)...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/85

Mcbir Sebep Halinde Olduu Kabul Edilen Mkelleflerin Almlar Ksmi KDV Tevkifatna Tabi Deildir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/84

Tecil-Terkin Uygulamas Kapsamnda Teslim Edilen Mallarn hracat Sreleri 3 Ay Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/83

Ynetim Kurulu, Mdrler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantlar Elektronik Ortamda Yaplabilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/82

Ksa alma denei Bavurularnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/79

Kolal Gazozlarn ve Ttn eren Purolarn TV Oran Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/80

Mcbir Sebep Hali Dolaysyla Uzatlan Beyan Bildirim ve deme Sreleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/81

Konaklama Vergisinin Balama Tarihi ile Dier Baz Kanunlarda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/77

2020 Ylnda Uygulanacak Asgari cret Destek Tutar Belli Oldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/76 - VERG USUL KANUNU GENEL TEBL (SIRA NO:518)

in Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya kan ve birok lkeye yaylan Koronavirs (COVID-19) salgnndan ve bu kapsamda alnan tedbirlerden do...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/75

Mcbir Sebep Hali Meslek Mensuplarn da erecek ekilde Geniletildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/74

Geri Kazanm Katlm Paynn Beyan Dnemleri Deiti; "Geri Kazanm Katlm Pay Beyannamesi Genel Teblii (Sra No: 1)nde Deiiklik Yaplmasna Dai...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/72

2020/Nisan, Mays ve Haziran Aynda denecek Sigorta Primleri 6ar Ay Ertelendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/73

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esaslar Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/71

Corona Virs veya Dier Nedenlerle Ekonomik Sknt Yaayan verenler Ksa alma deneinden Yararlanabilir...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/70

zel Sirkler: MuhSGK Verilme Aamasnda Dikkat Edilmesi Gerekenler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/67

halelere Girebilmek in Gerekli Olan SGK Borcu Yoktur Yazlarnn erii Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/68

SGKdan Alnmas Gerekli liiksiz Yazlar ve erikleri Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/69

yeri Tehlike Snflar Tebliinde Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/64

stihkak Sahiplerine Yaplacak demelerde Vergi Dairesine Vadesi Gemi Borcun Bulunmas Halinde Kesinti Yaplmas Limiti 2.000 TLden 5.000 TLye k...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/65

TV adelerinde zel Teminat Sertifikas Uygulamas Getirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/66

Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 Sayl Kararda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/63

Baz Teslimlere likin Ksmi Tevkifat Oranlar Ykseltildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/62

95 ve 98 Oktan Kurunsuz Benzin ile Motorinin TVsi Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/61

Transfer Fiyatlandrma Uygulamasnda likili Kii Tanm Deiirken Raporlama Konusunda OECD BEPS 13 Eylem Plan Dikkate Alnd...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/60

SGKdan Aylk/Gelir Alanlarn 2020 Ocak Ay Artlar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/59

lave Alt Puanlk Tevik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/57

Deerli Konut Vergisi 2021 Ylna Ertelendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/58

Kanun Yolundan Vazgeme Uygulamasnn Usul ve Esaslar Belirlendi...

DEFTER BEYAN SSTEM DUYURUSU

Mkellef Kart bal altnda yer alan blmlere ilikin zorunlu alanlara bilgi girilerinin sresi 15.03.2020 tarihine kadar uzatlmtr....

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/54

Mamullk Ayl ve Srekli gremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi lemleri Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/55

Katma Deer Vergisi Genel Uygulama Tebliinde Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/56

Gvenlik Korucularn altran verenler in 24.12.2019 Tarihinden nce Tahakkuk Eden dari Para Cezalar ile Gecikme Cezas ve Gecikme Faizleri T...

30 SER NO'LU KATMA DEER VERGS GENEL UYGULAMA TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

Katma Deer Vergisi Genel Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri No: 30) Resmi Gazete'de Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/52

1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasnda Yurtii ve Yurtd Gelir Vergisinden stisna Harcrah Tutarlar...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/53

zel Sirkler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine likin zel Durumlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/51

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Teblii (Sra No: 1)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 7); "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/50

2020 Ylnda Zamanam Sresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020 / 48

2020 Yl Beyannamelerinin mzalattrlmas Zorunluluuna likin Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/49

Geri Kazanm Katlm Pay Beyannamesi Genel Tebliinde (Sra No:1) Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No:2) "Geri Kazanm Katlm Pay Beyanname...

E-BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SZLEMELER

18 ubat 2017 Tarihinden nce mzalanm E-Beyanname Araclk ve Sorumluluk Szlemelerinin Yenilenmesi Zorunluluu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/41

Yabanc Paralarn 31.12.2019 tarihi itibariyle Deerleme Kurlar ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/42

Elaz ve Malatya llerinde Deprem Felaket Nedeniyle Sigortallarn ve verenlerin SGKya Olan Prim Borlar ile Belge Verme Sreleri Ertelendi ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/43

Elaz ve Malatya llerinde Vergi Kanunlarnn Uygulamas Bakmndan 3 Ay Sreyle Mcbir Sebep Hali lan Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/44

Krehir, Amasya, ankr ve Bartn llerinde 2019/Aralk Ayna Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Sresi 30.01.2020 Tarihine Uzat...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/45

Motorin TVsi Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/46

506 Sayl Kanunun Geici 20nci Maddesine Tabi Sandklar Be Puanlk Tevik ndiriminden Yararlanamayacak...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/47

Ynetim Kurulu Karar Defteri ile Mdrler Kurulu Karar Defterlerinin Kapan Tasdiklerinin 31 Ocak 2020ye Kadar Yaptrlmas Gerekiyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/40

18 ubat 2017 Tarihinden nce mzalanm Elektronik Beyanname Araclk ve Sorumluluk Szlemelerinin Yenilenmesi Zorunluluu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/38

Bankalarn Sorumlu Olduklar Karlksz ek st Tutar 2.225 TLye karld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/36

Gvenli Mobil deme ve Elektronik Belge Ynetim Sisteminden Yararlanan Mkelleflere e-Ariv Fatura Dzenlemelerinde Kolaylk Getirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/37

1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine zel ifre Alnabilmesi...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/26 - 2020/39

zel Sirkler: 7194 Sayl Kanun ile Getirilen Gider Kstlamas Dzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamalar I-II...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/35

Lastik, Akmlatr, Pil, Madeni Ya, Bitkisel Ya, Elektrikli ve Elektronik Eya Gibi rnler in Geri Kazanm Katk Pay Uygulamas Balad...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/33

Yurtd Borlanma Taleplerinde RA, RZ, EA, EZ Kodu ile Yaplan Posta Bavurularnda Postaya Verili Tarihi SGKya Bavuru veya Verili Tarihi Kabul...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/34

Hatal Tevik Kaytlar Dzeltilmedii Srece 2020/Ocak Ayndan tibaren Tevikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamnda Geriye ...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/32

zel Sirkler: 2020 Ylnda Ek Mali Tablo Dzenleme Snr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/28

1 Ocak 2020 Tarihinden tibaren Vergiden stisna Kdem Tazminat Tutar...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/29

zel Sirkler: 2020 Ylnda Maliyet Hesaplarnn 7/A ve 7/B Seeneklerine Gre Tutulmasna likin Hadler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/30

Sosyal Gvenlik Kurumu, e-Bildirge Sistemini Kapatt...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/31

Ba-Kur Sigortallar ile 60-g Kapsamndaki Genel Salk Sigortallar Prim Borlar Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Salk Yardmlarndan Ya...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/27

2020 Ylnda Uygulanacak Asgari Geim ndirimi Tutarlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/25

Kuyumcular in Fatura Dzenleme Snr 4.200 TL Olarak Belirlendi...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2020/10

zel Sirkler: 2020 Ylnda letme Hesab Esas ve Bilano Esasna Gre Defter Tutma ve Snf Deitirme Hadleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/1

hracat Bedellerinin %80inin Bir Bankaya Bozdurulmas Zorunluluu Kaldrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2020/2

2020 Yl Pasaport, Ehliyet Gibi Deerli Kat Bedelleri...

MAL VE HZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANI LE LGL CUMHURBAKANLII KARARI : 1994

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deer Vergisi Oranlarnn Tespitine likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar (Karar Says: 1994)...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/191 ... 2019/206

TRMOB Mevzuat Sirkleri 2019/191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/187

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yl in Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/188

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/189

ade Konusu Yaplamayacak KDV Tutar ile lgili Snr Yeniden Belirlendi...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/190

zel Sirkler: 2020 Ylnda letme Hesab Esas ve Bilano Esasna Gre Defter Tutma ve Snf Deitirme Hadleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/185

01.01.2020 Tarihinden tibaren Uygulanan Yeni Asgari crete Bal Olarak Deien Parametreler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/186

Vergi Mkellefiyeti Ayn Gn Balayp Bitenler in Vergi Mkellefiyetinden Dolay Ba-Kur Kayd Oluturulmayacak...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/184

Yeni Makine ve Tehizatn Teslimlerinde Uygulanan KDV stisnasnn Sresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/183

stee Bal Sigortallk ile Hizmet hya Talepleri e-Devlet zerinden Yaplabilecek...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/181

Ksmi Zamanl almasna zin Verilen Yabanc Sigortallar in Yeni Eksik Gn Nedeni Oluturuldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/182

2020 Yl Motorlu Tatlar Vergisi Art Oran %12 Olarak Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/180

2019 Yl Yeniden Deerleme Oran %22,58 Olarak Belirlendi...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/179

zel Sirkler: 2020 Ylnda Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumlar ile e-Defter ve Defter Beyan Sistemi Dzenlemeleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/178

Defter Tutma ve Snf Deitirmede Dikkate Alnmas Gereken Hadlere likin Gelir daresi Bakanl Cevabi Yazs...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/176

zel Sirkler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Deerli Konut Vergisi hdas Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/177

Yurt D Hizmet Borlanmas lemlerinde Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/175

Gelir Vergisinde Haslat Esasl Kazan Tespitinin Usul ve Esaslar Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/174

Yabanc Merkezi Saklama Kurulu Hesaplarnn GVK Geici 67nci Maddesi Kapsamnda Tevkifat ve Bildirim Durumu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/173

En Uygun Tevik ve Destei Bulmak in nternet Portal Oluturuldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/172

MUHSGK Uygulamasnda Sorun Yaanmamas in VKN ile SGK yeri Sicil Numaralarnn Eletirilmesi Gerekmektedir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/170

Belge Tr veya Kanun Tr Farkl Olan Sigortallar in Yeni Eksik Gn Nedeni Oluturuldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/171

Katma Deer Vergisi adesi Tasdik Raporlarnn Elektronik Ortamda Gnderilmesi Uygulamas Balyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/169

7103 Sayl Kanun Kapsamnda Tevik veya Destekten Fazla Yararlanlan Srelere likin Primler Geri Alnacak...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/167

Turizm Paynn Beyan ve Tahsiline likin Usul ve Esaslar Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/168

zel Faturann Onaylanma Srecinde Deiiklik Yapld...

TURZM PAYI BEYANNAMES GENEL TEBL (SIRA NO: 1)

Bu Tebliin amac, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayl Trkiye Turizm Tantm ve Gelitirme Ajans Hakknda Kanun gereince alnacak turizm paynn beyan...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/166

anlurfa linin Akakale, Birecik, Ceylanpnar ve Suru leleri ile Mardin linin Kzltepe ve Nusaybin lelerindeki veren ve Sigortallarn dey...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/165

Tecil Faizi Oran Yllk %19a Drld...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/164

zel Sirkler: E-Belge Uygulamalar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/160

Adres Deiiklii Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarnda Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/161

e Balama, Adres Deiiklii, ube Al ve i Brakma Yoklamalar ile lgili Uygulama Genelgesi Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/162

Mal Mdrl Bal Vergi Dairesi Mdrlklerinde Faaliyet Gsteren Kurumlar ve Gelir Vergisi Mkelleflerinin Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/163

E-Defter Berat Dosyalarn Geici Vergi Dnemleri Baznda Oluturma, mzalama/Onaylama ve Ykleme mkan Getirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/158

Meslek Mensubunun veya Yaknnn lm Halinde Mkelleflerinin Beyanname ve deme Sreleri Yedi Gn Uzatld ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/159

KDV Uygulama Tebliinde Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/157

SGK, Belge Verme ve Prim Borlarn demede Gecikme Olmamas in Uyar Mesaj Gnderecek...

VERG USUL KANUNU SRKLER/118

Kendisi veya yakn vefat eden meslek mensuplarnn beyanname/bildirimlerini verdii mkelleflerin zor durum hkmlerinden faydalandrlmas ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/155

Gecikme Zamm Oran Aylk %2,5den %2ye ndirildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/156

Yaplandrma Taksitleri ile Damga Vergisinin Sresinde denmemesi Halinde Uygulanan Ge deme Zamm Aylk %2,5den Aylk %2ye ndirilmitir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/154

hale Szlemesinin Devri Halinde Yeni yeri Dosyas Tescil Edilmeksizin, Eski yeri Dosyasndan Bildirim Yaplacak...

VERG USUL KANUNU SRKLER/117

stanbul ilindeki mkellefler tarafndan, 26 Eyll 2019 gn sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannamel...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/153

SGK, Kazas ncelemelerinde ve Geici Gremezlik demelerinde Deiiklik Yapt...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/151

Samsun linin Salpazar ve Terme lelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGKya Olan Borlar Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/152

Turizm Pay Uygulamas 1 Ekim 2019 Tarihinden tibaren Balyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/150

Propan Teslimlerinde TV Deiiklii...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/149

naatlarda Yaplan Asgari ilik Hesabna Esas Olan 2020 naat Birim Maliyetleri Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/148

7143 Sayl Yaplandrma Uygulamasnda 2018/Nisan Ay ve Sonraki Cari Ay demeleri Yaplandrma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/144

2020 Yl Bina Metrekare Normal naat Maliyet Bedelleri lan Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/145

Ksmi Sreli alanlar, Eksik Gnlere Ait GSS Primlerini demek Zorundadr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/146

stirahatli Bulunduu Dnemde Sigortall Sona Eren Kii Geici Gremezlik denei Alamaz...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/147

hracat Bedellerinin 180 Gn erisinde Trkiyeye Getirilmesi ve %80inin Bankaya Bozdurulmas Zorunluluuna likin Sre 4 Mart 2020 Tarihine Kadar ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/143

Yurt D Hizmet Borlanmasnn Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB DUYURUSU

Mal Mdrl Mkelleflerinin E-Beyanname Zorunluluunun Balamas...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/141

II Sayl TV Tebliinde Deiiklik Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/142

Baz Ttn rnlerinin TVsi Arttrld...

CUMHURBAKANLII KARARI SAYI:1402

Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar (Karar Says: 1402) ...

CUMHURBAKANLII KARARI SAYI:1403

Yatrmlara Proje Bazl Devlet Yardm Verilmesine likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar (Karar Says: 1403)...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/138

Dzce, Sakarya ve Zonguldak l ve lelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGKya Olan Borlar Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/139

Yeni Varlk Barna likin Tebli Dzenlemesi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/140

2019 Ylnda 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mkelleflerin lan...

BAZI VARLIKLARIN EKONOMYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBL (SER NO: 1)

Baz Varlklarn Ekonomiye Kazandrlmas Hakknda Genel Tebli (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yaymlanmak zere Cumhurbakanlna Gnderilmitir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/136

Vergi ncelemesi Srasnda braz Edilmeyen Defter ve Belgelerde Yer Alan KDVnin ndirim Konusu Yaplp Yaplamayacana likin Dantay tihatlar ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/135

Yurt Dnda alanlarn Hizmet Borlanma Tutar Artrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/131

2019/Temmuz Aynda Ertelenen SGK Ykmllkleri Yeniden Belirlendi ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/133

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonlar in Har Tutar 1.500 TLye karld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/134

Haslat Esasl Vergilendirme Uygulamas ve Yeni Varlk Bar Dzenlemesi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/132

Emekli Sigortallar zerinden Yararlanlan Tevikler ve Asgari cret Destekleri ptal Edildi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2019-130)

Turizm Pay Uygulamas 1 Ekim 2019 Tarihinden tibaren Balyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/127

ocuk Yardm in Yaplan demelerde stisna Snr...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/128

1 Temmuz 2019 Tarihinden tibaren Vergiden stisna Kdem Tazminat Tutar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/129

2019 Yl kinci Geici Vergi Dneminde Uygulanacak Yeniden Deerleme Oran...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/126

1 Temmuz 2019-31 Aralk 2019 Tarihleri Arasnda Yurtii ve Yurtd Gelir Vergisinden stisna Harcrah Tutarlar-III...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/112

Serbest Zaman zni Olarak Kullandrlan Fazla Mesai creti Sigorta Primine Tabi Deildir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/113

Geriye Ynelik Teviklerinin Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/90

zel Sirkler: Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarna likin Yeni Genel Teblii Tasla Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/111

Hurdaya karlan Aralar ile lgili Terkin Edilecek TV Tutar Arttrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/108

Gelir ve Kurumlar Vergileri Tam Tasdik Raporlarnn Elektronik Ortamda Gnderilmesi Uygulamas Balyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/109

Gvenli Mobil deme ve Elektronik Belge Ynetim Sistemi Uygulamas 1 Eyll 2019 Tarihinden tibaren Balyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/110

7174 Sayl Kapadokya Alan Hakknda Kanunla Vergi Muafiyet ve stisnalar Getirildi...

SGK GENELGES 2019/10

irket kuruluu aamasnda altrlaca bildirilen tescil ilemleri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/99

Kambiyo lemlerinde BSMV Oran Binde Bir Olarak Belirlendi ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/98

Zaman iinde yaplan yasal deiiklikler ile ynetmelikle yaplan ikincil mevzuat dzenlemeleri sonucunda alanlarn sigortallk durumlar ile hizm...

CUMHURBAKANI KARARI ( KARAR SAYISI:1015)

193 Sayl Gelir Vergisi Kanununun Geici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlar Hakknda Karar (Karar Says: 1015)...

CUMHURBAKANI KARARI ( KARAR SAYISI:1013)

Baz Bakanlar Kurulu Kararlarnda Deiiklik Yaplmas ve Baz Mallara Uygulanacak zel Tketim Vergisi Oran ve Tutarlar ile zel Tketim Vergisi Ora...

ELEKTRONK DEFTERLERN OLUTURULMA VE MZALANMA SRES LE ELEKTRONK DEFTER BERATLARININ YKLENME SRES UZATILMITIR.

30 Nisan 2019 gn sonuna kadar oluturulmas ve imzalanmas gereken e-Defterlerin oluturulma ve imzalanma sresi ile ayn srede Gelir daresi Baka...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/89

Lisansl Depo letmelerine Tevdi Edilen rnleri Temsilen Oluturulan rn Senetlerinin Sat leminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesin...

SOSYAL GVENLK KURUMU

Tarmsal Faaliyette Bulunanlarn Prim Borlarnn Sattklar Tarmsal rn Bedellerinden Kesinti Yaplmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Teblide De...

KGK DUYURUSU

2018 Takvim Ylna Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine likin Duyuru...

GEC VERG DNEMLERNDE YENDEN DEERLEME ORANI

2019 Yl Birinci Geici Vergi Dneminde Uygulanacak Yeniden Deerleme Oranna likin Sirkler Yaynland....

GEC VERG DNEMLERNDE YENDEN DEERLEME ORANI

2019 Yl Birinci Geici Vergi Dneminde Uygulanacak Yeniden Deerleme Oranna likin Sirkler Yaynland....

5520 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNU SRKLER / 51

"Geici Vergi Dneminde Yeniden Deerleme Oran"...

859 Sayl Cumhurbakan Karar

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayl Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fkras Hkmnden Muaf Tutulacaklarn Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 ...

VERG USUL KANUNU SRKLER/115

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken baz vergi beyannamelerinin verilme srelerinin uzatlmas...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/78

4/B Sigortallarn almazlk Bildirimleri nternet zerinden Yaplabilecek...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/73

kinci El Aralarda KDV Oranna likin Cumhurbakan Karar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/74

2019 Ylnda Uygulanacak Asgari cret Destei ile lgili Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/75

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarna likin Kesinti Oranlar ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oran Deiiklii ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/76

KDV Kanununda Yaplan Deiikliklere likin KDV Genel Uygulama Teblii Deiiklii Yaymland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/77

Krehir, Amasya, ankr ve Bartn llerinde 2019/ubat Ayna Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Sresi 26.03.2019 Tarihine Uzat...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/70

Yasal Sresi Dnda Dzenlenen Aylk Prim Hizmet Belgeleri SGKya Elektronik Olarak Verilebilecek...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/71

Tapu Harc ile Konut, Mobilya, Tat, Motosiklet Teslimlerinde KDV ve TV ndirimi Uygulamasnda Sre Uzatm...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/72

01/02/2019 ila 30/04/2019 Tarihleri Arasnda e Alnan Sigortallarn cretleri ve Sigorta Primleri sizlik Sigortas Fonundan Karlanacaktr ...

VERG USUL KANUNU SRKLER/114

ubat 2019 Dnemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Deer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yl Yllk Gelir Vergis...

842 sayl Cumhurbakan Karar

193 Sayl Gelir Vergisi Kanununun 94 nc ve Geici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer A...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/68

Vergiye Uyumlu Mkelleflerin hlal Saylmayan Eksik deme Snrlar 10 TLden 250 TLye karld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/67

Uak ve Uak Simlatrlerinde Amortisman Sresi 10dan 25 Yla karld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/59

2018 Yl En Dk Bildirim Yaplan Aydaki Sigortal Saysna laveten 01.02.2019 ila 30.04.2019 Tarihleri Arasnda e Alnan Sigortallarn cretler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/60

Geri Kazanm Katlm Paylar Beyannamesi zleyen Ayn 24ne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlna Verilecektir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/61

7143 Sayl Yaplandrma Kanununa Gre Yaplandrlan SGK Borlarnn hyas in Son deme Sresi 28 ubat 2019dur...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019-64

hracat Bedellerinin 180 Gn erisinde Trkiyeye Getirilmesi ve %80inin Bankaya Bozdurulmas Zorunluluuna likin Sre Alt Ay Daha Uzatld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/65

KDV Beyannamesinde Deersiz Alacaklarn Beyanna likin Deiiklikler Yapld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/66

SGK, Konut Kapcl yerlerini Kolay verenlik Kapsamna Ald...

VERG USUL KANUNU SRKLER/113

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Srelerinin Uzatlmas ile 2019/Ocak Dnemi Defter-Beyan Sisteminden...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/58

KDV ade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Ksmnn %50sinin On Gn inde Mkellefe ade Edilmesi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/55

Bamsz Denetime Tabi Olan irketlere likin Usul ve Esaslar Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/56

Tam stisna, Ksmi Tevkifat ve ndirimli Orana Tabi lemlere likin KDV ade Talep Sreci Deiiklii ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/57

Konkordato n Projesine likin Bamsz Makul Gvence Raporu rnei...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/53

nternet Ortamnda Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasna likin Kurumlar Vergisi Teblii...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/54

Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin ktisadi letmeleri Dolaysyla Ayr Defter Tutmamalar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/52

Konkordato Srecine Giren Borludan Olan Alacaklarn Hangi Durumlarda pheli Alacak Saylaca...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/49

Konkordato Komiserlii ve Alacakllar Kuruluna Dair Ynetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakknda Ynetmelik Konkordato Komiserlii E...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/50

Toplu Tama Otobs letmeleri in Haslat Esasl Vergilendirme Usulnde Katma Deer Vergisi Oran %1,5 Olarak Belirlendi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/51

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasnda Yurtii ve Yurtd Gelir Vergisinden stisna Harcrah Tutarlar-II...

DEME KAYDEDC CHAZLAR HAKKINDA DUYURU

Eski ve Yeni Nesil KC Aylk Sat Rapor Bildirimlerine likin Hazrlanan Ekranlar nternet Vergi Dairesi Portal zerinde Mkelleflerin Hizmetine ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/48

Tam Tevkifat Kapsamndaki lemlere likin ndirilecek KDVnin de 109 No.lu Satra Kaydedilmek Suretiyle ndirim Konusu Yaplmas...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/46

Yabanc Paralarn 31.12.2018 Tarihi tibariyle Deerleme Kurlar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/44

7162 Sayl Kanunla Vergi Mevzuatnda Yaplan Deiiklikler Karlkl Sonlandrma Szlemesi veya kale Szlemesi Kapsamnda Yaplan demeler zeri...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/45

2019 Ylnda Uygulanacak Asgari cret Destek Tutarlar Belli Oldu...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/40

Ynetim Kurulu Karar Defteri ile Mdrler Kurulu Karar Defterlerinin Kapan Tasdiklerinin 31 Ocak 2019a Kadar Yaptrlmas Gerekiyor...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/41

TV Uygulamasnda Bulgaristan ve Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti in Standart Yakt Deposu Tantm Deiti...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/42

2019 Ylnda 10 TLye Kadar Olan Vergi Borlarnn Zaman Am Sresi Beklenmeksizin Terkini...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/43

SGK, Eksik Gn Nedeni Ksmi stihdam (06) Seilmesi Halinde 20 Gnden Fazla Bildirime zin Vermiyor...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/37

zel Sirkler: 2019 Ylnda Maliyet Hesaplarnn 7/A ve 7/B Seeneklerine Gre Tutulmasna likin Hadler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/38

506 Sayl Kanunun Geici 20nci Maddesi Kapsamndaki Sandklarnn 5 Puanlk Prim Teviki Kaldrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/39

Dou ve Gneydou Anadolu Blgelerinde Yaanan Terr Olaylar Nedeniyle Ertelenen Borlara Taksitlendirme mkan Getirildi ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/35

7161 Sayl Kanunla Vergi Mevzuatnda Yaplan Deiiklikler Kur Farknn KDV Matrahna Dahil Olduuna Ynelik Kanuni Dzenleme Yapld ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/36

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasnda Yurtii ve Yurtd Gelir Vergisinden stisna Harcrah Tutarlar...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/33

zel Sirkler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarnca Yaplan E-Tebligat Uygulamalarnn Farkllk ve Benzerlikleri...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/33

zel Sirkler: 2019 Ylnda Ek Mali Tablo Dzenleme Snr ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/31

Vergiden stisna Kdem Tazminat, ocuk Yardm ve Aile Yardm in Yaplan demelerde stisna Snr ...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/32

zel Sirkler: 2019 Yl Beyannamelerinin mzalattrlmas Zorunluluuna likin Tutarlar ...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2019/28

zel Sirkler: Poet creti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/29

Bankalarn Sorumlu Olduklar Karlksz ek st Tutar 2.030 TLye karld....

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/30

7143 Sayl Kanunun Geici kinci Maddesi Kapsamnda SGK Bor Yaplandrmasnn Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2019/20

zel Sirkler: Poet creti ve Geri Kazanm Katk Pay...

ELEKTRONK TEBLGAT YNETMEL HAKKINDA

7201 Sayl Tebligat Kanunu Geregince; Tzel Kiilere Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yaplacaktr. Tzel Kiilerin 31.01.2019 Tarihine Kadar Pt...

CUMHURBAKANLII KARARI SAYI:513

alanlarn verenleri Araclyla Otomatik Olarak Emeklilik Planna Dahil Edilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yap...

CUMHURBAKANLII KARARI SAYI:503

5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 81 inci Maddesinin kinci Fkras Uyarnca, Sigorta Primine Esas Kazan Alt Snr ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2018/198

01.01.2019 Tarihinden tibaren Uygulanan Yeni Asgari crete Bal Olarak Deien Parametreler...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2018/194

Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yaynlarn Elektronik Ortamda Satlarnda KDV Oran Deiiklii...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2018/195

nternet Ortamnda Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine Araclk Edenlere Yaplan demeler zerinden Vergi Kesintisi Yaplmas Zorunlulu...

TASLAK OLARAK YAYINLANAN TEBLLER LE LGL UYGULAMALARA LKN KARILATIRMALI TABLO

Taslak olarak yaynda olan Tebliler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Ariv Fatura, e-rsaliye, e-SMMM, E-Mstahsil Makbuzu uygulamalarna ilikin karlat...

BAKANLAR KURULU KARARI - 476

213 Sayl Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fkras Hkmleri Kapsamnda Baz Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamna Alnmas ve 193 Say...

7155 SAYILI KANUN

7155 Sayl Kanun Abonelik Szlemesinden Kaynaklanan Para Alacaklarna likin Takibin Balatlmas Usul Hakknda Kanun ...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2018/193

Elektronik Tebligat Uygulamas 1 Ocak 2019da Balyor....

2018/190 SAYILI SRKLERMZE LKN EK AIKLAMA

2019 ylnda mkelleflerin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre iletme hesab esas ve bilano esasna gre snf deitirmede dikkate almalar gerek...

4054 SAYILI REKABETN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HK.

4054 Sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunun 16 nc Maddesinin Birinci Fkrasnda ngrlen dari Para Cezas Alt Snrnn 31/12/2019 Tarihine Ka...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2018/190

zel Sirkler: 2019 Ylnda letme Hesab Esas ve Bilano Esasna Gre Defter Tutma ve Snf Deitirme Hadleri ...

KAMU GZETM MUHASEBE VE DENETM STANDARTLARI KURUMU DUYURUSU

Sermayenin Tamamlanmas Amacyla irkete Yaplan demenin TMS Kapsamnda Finansal Tablolarda Sunumuna likin Aklama ...

TRMOB ZEL MEVZUAT SRKLER 2018/289

Kentsel Dnme likin Vergi Muafiyeti ve stisnalar Yeniden Dzenlendi ...

7143 SAYILI KANUNDA DEKLK YAPILMASINA LKN CUMHURBAKANLII KARARNAMES

7143 Sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin Kanunun 10 uncu Maddesinin On...

E - FATURA, E - ARV FATURA VE E - DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHL OLMASI GEREKEN MKELLEFLER HAKKINDA DUYU

01.01.2019 Tarihi tibariyle E-Fatura, E-Ariv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarna Zorunlu Olarak Dahil Olmas Gereken Mkellefler Hakknda Duyuru ...

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL (SIRA NO: 503)

Yeniden deerleme oran 2018 yl iin % 23,73 (yirmi virgl yetmi) olarak tespit edilmitir....

BOB FRS UYGULAMASI BALIYOR

Bamsz denetime tbi olup TFRS uygulamayan iletmeler 01.01.2018 tarihinde balayan raporlama dnemine ait finansal tablolarnn hazrlanmasnda BOB...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2018/180

Szleme Bedellerinin Dviz Cinsinden Belirlenmesine likin Yeni Tebli Dzenlemesi...

31.10.2018 TARH VE 287 SAYILI CUMHURBAKANLII KARARI

492 Sayl Harlar Kanununa Bal (4) Sayl Tarifenin I-Tapu lemleri Balkl Blmnn 20/a Fkras, 3065 Sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 2...

TRMOB MEVZUAT SRKLER 2018/158

Basit Usule Tabi Mkelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak zere 30 Eyll 2018 Tarihine Kadar Bavuru Yapmalar Gerekiyor ...

DEME KAYDEDC CHAZ GNLK KAPANI (Z) RAPORLARI

deme Kaydedici Cihaz Gnlk Kapan (Z) Raporlarnda Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir daresi Bakanlna Elektronik Ortamda Aktarlmasna 1 Ekim 201...

7143 Sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas

7143 Sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin Kanunun 10 u...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deer Vergisi Oranlarnn Tespitine likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Kara

15/08/2018 tarih ve 30510 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 22 sayl Cumhurbakan Karar ile; Byk ve kkba hayvanlarn, bu Kararn yrrlk tar...

7146 SAYILI KANUN RESM GAZETEDE YAYINLANMITIR.

7146 Askerlik Kanunu ile Dier Baz Kanunlarda ve 663 Sayl Kanun Hkmnde Kararnamede Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Resmi Gazetede Yaynlanmt...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018-130)

Sosyal Gvenlik Kurumu 4/1-b Kapsamndaki Sigortalln Durdurulmas ve hya ile lgili Usul ve Esaslar Aklad...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018-131)

Sosyal Gvenlik Kurumu 4/1-b Kapsamndaki Sigortalln Durdurulmas ve hya ile lgili Usul ve Esaslar Aklad...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018-128)

Gelir Vergisi Stopaj Teviki Usul ve Esaslar...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018-129)

lave stihdam Tevikinin Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018/128)

Gelir Vergisi Stopaj Teviki Usul ve Esaslar...

MUHASEBAT GENEL MDRL GENEL TEBL (SIRA NO: 57)

Muhasebat Genel Mdrl Genel Teblii (Sra No: 57) (Parasal Snrlar ve Oranlar)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 58)...

2018 Yl kinci Geici Vergi Dneminde Uygulanacak Yeniden Deerleme Oranna likin Sirkler

3/7/2018 tarihli ve KVK-49/2018-3/Yatrm ndirimi 35 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu Sirklerinde; 2018 yl ikinci geici vergi dneminde uygulanac...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 116)

Temmuz-Aralk 2018 Dneminde Kolal Gazozlar ve Alkoll ecekler ile Ttn rnlerinin zel Tketim Vergisi Tutarlar...

Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna likin 7143 Sayl Kanun Genel Teblii (Seri No: 3)

04/07/2018 tarihli ve 30468 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 3 Seri No.lu Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna likin 7143 say...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 113)

2018 Ylnda Uygulanacak Asgari cret Destei ile lgili Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 114)

Bir Benden Bir Senden Tevikinin Usul ve Esaslar Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 115)

Baz Ttn rnlerine Uygulanan zel Tketim Vergisine likin Nispi Oranlar ndirilirken Asgari ve Maktu Tutarlar Artrld...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 112) TRMOB SREKL MESLEK GELTRME ETM YNETMEL

SMMM ve YMMlerin Ylda En Az 30 Saat ve Her Ylda En Az 120 Saat Srekli Mesleki Gelitirme Eitim Programna Katlmas Uygulamas Balyor...

BAST USULE TAB MKELLEFLERDEN ALINAN MUHASEBE CRET HAKKINDA

TRMOB'un aklamasna istinaden, Defter Beyan Sistemine tabi basit usul mkelleflerinden alnacak muhasebe creti; Asgari cret Tarifesinin Tablo II-...

MUHTASAR, DAMGA VERGS VE KATMA DEER VERGS BEYANNAMELERNN VERLME SRELER UZATILDI.

25 Haziran 2018 gn sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Deer Vergisi Beyannamelerinin verilm...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 97)

Sosyal Gvenlik Kurumu Alacaklarnn Yeniden Yaplandrlmasna likin Usul ve Esaslar 2018-19 Sayl Genelge ile Akland...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 98)

Otomatik Tescil Edilen naat yerlerinde Aratrma lemi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 99)

Hurdaya karlan ya da hra Edilen 16 ve Daha Byk Yataki Baz Aralarn Yerine Yeni Ara Alnmas Halinde zel Tketim Vergisi (TV) ndirimi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 100)

Hurdaya karlan ya da Mevcut Olmayan Aralarn MTV ve Trafik Para Cezalarnn Silinmesi...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 101)

Mcbir Sebep Hali Dolaysyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Austos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir...

TRMOB MEVZUAT SRKLER (2018 - 102)

7103 Sayl Kanun ile Yaplan Deiikliklere likin Gelir Vergisi Genel Teblii...

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBL(SER NO: 2)

Bu Tebliin amac, 18/5/2018tarihli ve 30425 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas il...

MOTORLU TAITLAR VERGS GENEL TEBL(SER NO: 50)

Bu Tebliin amac, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayl Vergi Kanunlar ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kan...

GELR VERGS GENEL TEBL (SER NO: 303)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayl Vergi Kanunlar ile B...