TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/83

Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/82

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/79

Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/80

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/81

Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/77

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/76 - VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:518)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden do...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/75

Mücbir Sebep Hali Meslek Mensuplarını da İçerecek Şekilde Genişletildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/74

Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti; "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dai...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/72

2020/Nisan, Mayıs ve Haziran Ayında Ödenecek Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/73

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esasları Belirlendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/71

Corona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/70

Özel Sirküler: MuhSGK Verilme Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/67

İhalelere Girebilmek İçin Gerekli Olan SGK Borcu Yoktur Yazılarının İçeriği Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/68

SGK’dan Alınması Gerekli İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/69

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/64

İstihkak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerde Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunması Halinde Kesinti Yapılması Limiti 2.000 TL’den 5.000 TL’ye Çık...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/65

ÖTV İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Getirildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/66

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/63

Bazı Teslimlere İlişkin Kısmi Tevkifat Oranları Yükseltildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/62

95 ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzin ile Motorinin ÖTV’si Arttırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/61

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda OECD BEPS 13 Eylem Planı Dikkate Alındı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/60

SGK’dan Aylık/Gelir Alanların 2020 Ocak Ayı Artışları Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/59

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/57

Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/58

Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi...

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bölümlere ilişkin zorunlu alanlara bilgi girişlerinin süresi 15.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır....

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/54

Mamullük Aylığı ve Sürekli İşgöremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/55

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/56

Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin 24.12.2019 Tarihinden Önce Tahakkuk Eden İdari Para Cezaları ile Gecikme Cezası ve Gecikme Faizleri T...

30 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) Resmi Gazete'de Yayımlandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/52

1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/53

Özel Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/51

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7); "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/50

2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020 / 48

2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/49

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) "Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname...

E-BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/41

Yabancı Paraların 31.12.2019 tarihi itibariyle Değerleme Kurları ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/42

Elazığ ve Malatya İllerinde Deprem Felaket Nedeniyle Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları ile Belge Verme Süreleri Ertelendi ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/43

Elazığ ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep Hali İlan Edildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/44

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Aralık Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 30.01.2020 Tarihine Uzat...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/45

Motorin ÖTV’si Arttırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/46

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesine Tabi Sandıklar Beş Puanlık Teşvik İndiriminden Yararlanamayacak...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2020/47

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2020’ye Kadar Yaptırılması Gerekiyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/40

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/38

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/36

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/37

1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/26 - 2020/39

Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları I-II...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/35

Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya Gibi Ürünler İçin Geri Kazanım Katkı Payı Uygulaması Başladı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/33

Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “RA, RZ, EA, EZ” Kodu ile Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi SGK’ya Başvuru veya Veriliş Tarihi Kabul...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/34

Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye ...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/32

Özel Sirküler: 2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/28

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/29

Özel Sirküler: 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/30

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Bildirge Sistemini Kapattı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/31

Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-g Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Ya...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/27

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/25

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Olarak Belirlendi...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/10

Özel Sirküler: 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/1

İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/2

2020 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri...

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI : 1994

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/191 ... 2019/206

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/187

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/188

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/189

İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/190

Özel Sirküler: 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/185

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/186

Vergi Mükellefiyeti Aynı Gün Başlayıp Bitenler İçin Vergi Mükellefiyetinden Dolayı Bağ-Kur Kaydı Oluşturulmayacak...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/184

Yeni Makine ve Teçhizatın Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/183

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Hizmet İhya Talepleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/181

Kısmi Zamanlı Çalışmasına İzin Verilen Yabancı Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/182

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/180

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlendi...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/179

Özel Sirküler: 2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları ile e-Defter ve Defter Beyan Sistemi Düzenlemeleri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/178

Defter Tutma ve Sınıf Değiştirmede Dikkate Alınması Gereken Hadlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Cevabi Yazısı...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/176

Özel Sirküler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/177

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/175

Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/174

Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/173

En Uygun Teşvik ve Desteği Bulmak İçin İnternet Portalı Oluşturuldu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/172

MUHSGK Uygulamasında Sorun Yaşanmaması İçin VKN ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi Gerekmektedir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/170

Belge Türü veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/171

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulaması Başlıyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/169

7103 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik veya Destekten Fazla Yararlanılan Sürelere İlişkin Primler Geri Alınacak...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/167

Turizm Payının Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/168

Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı...

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyan...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/166

Şanlıurfa İlinin Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç İlçeleri ile Mardin İlinin Kızıltepe ve Nusaybin İlçelerindeki İşveren ve Sigortalıların Ödey...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/165

Tecil Faizi Oranı Yıllık %19’a Düşürüldü...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/164

Özel Sirküler: E-Belge Uygulamaları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/160

Adres Değişikliği Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/161

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Şube Açılışı ve İşi Bırakma Yoklamaları ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/162

Mal Müdürlüğü Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde Faaliyet Gösteren Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/163

E-Defter Berat Dosyalarını Geçici Vergi Dönemleri Bazında Oluşturma, İmzalama/Onaylama ve Yükleme İmkanı Getirildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/158

Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/159

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/157

SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118

Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/155

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5’den %2’ye İndirildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/156

Yapılandırma Taksitleri ile Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5’den Aylık %2’ye İndirilmiştir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/154

İhale Sözleşmesinin Devri Halinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılacak...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/117

İstanbul ilindeki mükellefler tarafından, 26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannamel...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/153

SGK, İş Kazası İncelemelerinde ve Geçici İş Göremezlik Ödemelerinde Değişiklik Yaptı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/151

Samsun İlinin Salıpazarı ve Terme İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/152

Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/150

Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/149

İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/148

7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/144

2020 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/145

Kısmi Süreli Çalışanlar, Eksik Günlere Ait GSS Primlerini Ödemek Zorundadır...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/146

İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/147

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre 4 Mart 2020 Tarihine Kadar ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/143

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları Açıklandı...

TÜRMOB DUYURUSU

Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin E-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/141

II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI SAYI:1402

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402) ...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI SAYI:1403

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/138

Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/139

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/140

2019 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı...

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/136

Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerde Yer Alan KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağına İlişkin Danıştay İçtihatları ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/135

Yurt Dışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarı Artırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/131

2019/Temmuz Ayında Ertelenen SGK Yükümlülükleri Yeniden Belirlendi ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/133

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları İçin Harç Tutarı 1.500 TL’ye Çıkarıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2019-130)

Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/127

Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/128

1 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/129

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/126

1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-III...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/112

Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/113

Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/90

Özel Sirküler: Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Yeni Genel Tebliği Taslağı Yayımlandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/111

Hurdaya Çıkarılan Araçlar ile İlgili Terkin Edilecek ÖTV Tutarı Arttırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/108

Gelir ve Kurumlar Vergileri Tam Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulaması Başlıyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/109

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulaması 1 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/110

7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’la Vergi Muafiyet ve İstisnalar Getirildi...

SGK GENELGESİ 2019/10

Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen tescil işlemleri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/99

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/98

Zaman içinde yapılan yasal değişiklikler ile yönetmelikle yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri sonucunda çalışanların sigortalılık durumları ile hizm...

CUMHURBAŞKANI KARARI ( KARAR SAYISI:1015)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015)...

CUMHURBAŞKANI KARARI ( KARAR SAYISI:1013)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Ora...

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başka...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/89

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesin...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde De...

KGK DUYURUSU

2018 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru...

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı....

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı....

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLER / 51

"Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı"...

859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 ...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/78

4/B Sigortalıların Çalışmazlık Bildirimleri İnternet Üzerinden Yapılabilecek...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/73

İkinci El Araçlarda KDV Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/74

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/75

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/76

KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/77

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine Uzatı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/70

Yasal Süresi Dışında Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgeleri SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecek...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/71

Tapu Harcı ile Konut, Mobilya, Taşıt, Motosiklet Teslimlerinde KDV ve ÖTV İndirimi Uygulamasında Süre Uzatımı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/72

01/02/2019 ila 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri ve Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır ...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/114

Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergis...

842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer A...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/68

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/67

Uçak ve Uçak Simülatörlerinde Amortisman Süresi 10’dan 25 Yıla Çıkarıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/59

2018 Yılı En Düşük Bildirim Yapılan Aydaki Sigortalı Sayısına İlaveten 01.02.2019 ila 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretler...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/60

Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019/61

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre Yapılandırılan SGK Borçlarının İhyası İçin Son Ödeme Süresi 28 Şubat 2019’dur...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER 2019-64

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre Altı Ay Daha Uzatıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/65

KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/66

SGK, Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/58

KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/55

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/56

Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/57

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/53

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/54

Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/52

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak Sayılacağı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/49

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik “Konkordato Komiserliği E...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/50

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/51

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II...

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA DUYURU

Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/48

Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/46

Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/44

7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Ödemeler Üzeri...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/45

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/40

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2019’a Kadar Yaptırılması Gerekiyor...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/41

ÖTV Uygulamasında Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Standart Yakıt Deposu Tanıtımı Değişti...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/42

2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/43

SGK, Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/37

Özel Sirküler: 2019 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/38

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/39

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Ertelenen Borçlara Taksitlendirme İmkanı Getirildi ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/35

7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/36

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/33

Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/33

Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/31

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı ...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/32

Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/29

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.030 TL’ye Çıkarıldı....

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/30

7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/20

Özel Sirküler: Poşet Ücreti ve Geri Kazanım Katkı Payı...

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Geregince; Tüzel Kişiler’e Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır. Tüzel Kişilerin 31.01.2019 Tarihine Kadar Pt...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI SAYI:513

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapı...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI SAYI:503

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Ü...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/198

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/194

Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışlarında KDV Oranı Değişikliği...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/195

İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunlulu...

TASLAK OLARAK YAYINLANAN TEBLİĞİLER İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO

Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin karşılaşt...

BAKANLAR KURULU KARARI - 476

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Say...

7155 SAYILI KANUN

7155 Sayılı Kanun – Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/193

Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Ocak 2019’da Başlıyor....

2018/190 SAYILI SİRKÜLERİMİZE İLİŞKİN EK AÇIKLAMA

2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gerek...

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HK.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Ka...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/190

Özel Sirküler: 2019 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ...

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU DUYURUSU

Sermayenin Tamamlanması Amacıyla Şirkete Yapılan Ödemenin TMS Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumuna İlişkin Açıklama ...

TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/289

Kentsel Dönüşüme İlişkin Vergi Muafiyeti ve İstisnaları Yeniden Düzenlendi ...

7143 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onü...

E - FATURA, E - ARŞİV FATURA VE E - DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYU

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503)

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir....

BOBİ FRS UYGULAMASI BAŞLIYOR

Bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmeler 01.01.2018 tarihinde başlayan raporlama dönemine ait finansal tablolarının hazırlanmasında BOB...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/180

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi...

31.10.2018 TARİH VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/158

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor ...

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARI

Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Aktarılmasına 1 Ekim 201...

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 u...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kara

15/08/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Büyük ve küçükbaş hayvanların, bu Kararın yürürlük tar...

7146 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-130)

Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-131)

Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-128)

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLER (2018-129)

İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı...

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 57)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)...

2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

3/7/2018 tarihli ve KVK-49/2018-3/Yatırım İndirimi – 35 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanac...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 116)

Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları...

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 say...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 113)

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 114)

Bir Benden Bir Senden Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 115)

Bazı Tütün Ürünlerine Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Nispi Oranlar İndirilirken Asgari ve Maktu Tutarlar Artırıldı...

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDEN ALINAN MUHASEBE ÜCRETİ HAKKINDA

TÜRMOB'un açıklamasına istinaden, Defter Beyan Sistemine tabi basit usul mükelleflerinden alınacak muhasebe ücreti; Asgari Ücret Tarifesinin Tablo II-...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 97)

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 2018-19 Sayılı Genelge ile Açıklandı...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 98)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 99)

Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 100)

Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 101)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 102)

7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği...

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 2)

Bu Tebliğin amacı, 18/5/2018tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması il...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 50)

Bu Tebliğin amacı, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kan...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile B...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 96)

6728, 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin KDV Uygulama Tebliği Değişikliği...

SMMM Yetkileri

Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlarının söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgelerinin SMMM'ler tarafından da onaylanmasına müsa...

5510 SAYILI KANUN’UN 17’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI İLE İLGİLİ DUYURU

SGK Teşviklerinden Yararlanmakla İlgili Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018 dir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlar ek ve iptal işlemine ilişkin bildi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 76)

Akaryakıt Ürünleri İçin ÖTV Düzenlemesi...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 77)

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecektir...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 72)

Gelir Vergisi, Vergi Usul, Harçlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /104

24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme s...

BAKANLAR KURULU KARARI 2018/11542

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Ora...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN OCAK AYI KAYITLARINA İLİŞKİN SÜRE 2 NİSAN 2018 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI....

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 40)

Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Mercii...

BAKANLAR KURULU KARARI 2017/10326

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmes...

SGK GENELGE 2017/19 (2015/25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK)

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Yapılan Bildirimlere İlişkin Esas Alınacak Sürelerde Yapılan Değişiklikler...

2017/9973 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararda; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tab...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:295)

Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/201...

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) Gününe Kadar Ya...

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Birincil sekmeler 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2016/9567 sayılı Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Ye...

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA HATIRLATMA

2014 Yılı Satışları veya Gayrisafi İş Hasılatı 500 Bin TL ile 150 Bin TL Arasında Olan Bazı Mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma...

BKK 2016/9153 SAYILI KARAR RESMİ GAZETE YAYINLANDI

BKK 2016/9153 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüket...

6728 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Vergi Kanunlarında Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 Sayılı Kanun Yayımlandı...

SGK DUYURUSU

06111 Kanun Numarasından Düzenlenen Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalıların 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Uyarınca E-Bildi...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DUYURUSU

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı....

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ...

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)

16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/82

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil ol...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 291)

Enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve el...

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin mağdur olmamaları için 2015 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin 30.04.2016 tarihine kadar elektronik ortamda ...

SGK MURATPAŞA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN DUYURU

Kapalı zarf ile teslim edilmekte olan, E-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi bundan böyle www.sgk.gov.tr adresinden E-SGK, DİĞER UYGULAMALAR, E-SGK ŞİF...

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:90)

Bu Tebliğ, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde ...

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

"Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması; Maliye Bakanlığının 1...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)

Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

Bu Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik  ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile intern...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBİĞİ (SERİ NO : 289)

Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu o...

SGK DUYURUSU

Son Verilme Ve Son Ödeme Tarihi 14 Ekim 2015 Olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri Ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Süresi İle Prim...

SGK DUYURUSU - PRİM VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Son Ödeme Günü 21 - 30 Eylül 2015 Tarihleri Arasında Olan SGK Prim Ve Diğer Alacakların Tahsilat İşlemleri 6 Ekim 2015 Salı Gün Sonuna Kadar Uzatılmış...

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 ...

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79

Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna, Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin veri...

SGK GENELGESİ 2015/22

23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmü...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456) Resmi Gazetede Yayımlandı. (27.08.2015)...

SGK GENELGESİ 2015/19

Bu Genelge ile Yeni Mevzuata ve Güncellenen Mevzuata İlişkin Olarak 22.02.2013 Tarihli ve 2013/11 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler Açıklanmıştır...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452)

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 451)

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır....

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 450)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazl...

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 44

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı 21 Mayıs 2015 gün ve 29362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler v...

SGK GENELGESİ 2015/14 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZASI

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Sosyal Güvenlik Kurumunca Belirlenen Şekle veya Usulüne Uygun Şekilde Verilmemesi Halinde Uygulan...

E-DEFTERLERİN OLUŞTURMA VE İMZALANMA İŞLEMLERİ 29 MAYIS 2015 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterle...

6639 SAYILI “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”

6639 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 15 Nisan 2015 Tarih ve 29327 Sayılı Resmi Gazetede Yayın...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 449

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Ortamda Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmemesi Nedeniyle, Söz Konusu Beyanname Ve Bildirim Ve...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 446

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır....

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 447

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır....

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 448

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır....

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNDAN

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumundan Türkiye Muhasebe Standartları Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkında 09.04.201...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI "KIDEM TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ"

"Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Öde...

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 2)

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 11 Aralık 2014 Tarih ve 29202 Sayılı Resmi Gazetede Y...

DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ / 20

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı....

SGK GENELGESİ 2014/26

SGK Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ...

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (2014/7002)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014/7002) 26 Kasım 2014 Tarih ve 29187 Sayılı Resmi ...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:441)

15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için %...

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ 12 Kasım 2014 Tarih ve 29173...

SGK GENELGESİ 2014/29

6552 Sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler...

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı 01.11.2014 Tarih ve 29162 Sa...

SGK GENELGESİ 2014/28

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri...

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2014 Tarih ve 29152 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı...