Konu ile ilgili Tebliğler :

– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)


– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)


– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)


– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)

 

Konu ile ilgili TÜRMOB Sirküleri :

Türmob Mevzuat Sirküleri 2019/160 (Adres Değişikliği Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı)

Türmob Mevzuat Sirküleri 2019/162 (Mal Müdürlüğü Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde Faaliyet Gösteren Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma Zorunluluğu 1 Ocak 2020’de Başlıyor)

Türmob Mevzuat Sirküleri 2019/163 (E-Defter Berat Dosyalarını Geçici Vergi Dönemleri Bazında Oluşturma, İmzalama/Onaylama ve Yükleme İmkanı Getirildi)