ÜYE AİDATLARI

1- MAKTU AİDAT
Her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir. (Muhasebe Bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler maktu aidat ödemekle yükümlüdürler).

Bürosu olanlar için 2018 yılı Maktu Aidatı 380 TL,

Bağımlı olanlar için 2018 yılı Maktu Aidatı 380 TL. 

2- NİSBİ AİDAT
Mayıs ve Ekim aylarında iki taksitte ödenir. Nisbi aidat bir önceki çalışılan yılın serbest meslek kazancının yüzde biridir. Bu tutar çalışılan yılın maktu aidatından (2018 yılı için 380 TL) az, maktu aidatın 20 katından fazla olamaz ve Şirket Ortaklarının her birince ödenecek Nisbi Aidat, Gelir Vergisi Mükellefi olan Meslek Mensuplarından en az Nisbi Aidat ödeyenden az olmaz.
(Muhasebe bürosu olan üyeler ödemekle yükümlüdürler).

Aidatlarınızı ;
• Oda veznesine.
• Kredi kartına otomatik ödeme talimat vererek.
• Bankalardan. ödeyebilirsiniz.

BANKALAR VE HESAP NUMARALARI

İşbankası Meltem Şubesi TR15 0006 4000 0016 2170 0019 17 nolu hesaba*

Halk Bankası Antalya Merkez Şubesi TR89 0001 2009 5700 0016 0000 73*

Not : *Havale ücreti her bankadan alınır.

ÖDEMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Ödemelerinizde, Üye sicil numaralarınızı mutlaka yazdırınız.

• Ödeme makbuzları veya dekontlarındaki ad, soyad ve sicil numaralarının size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. (Ad ve Soyadınız Odamızdaki kayıt şekli ile olmalıdır).

• Otomatik ödeme talimatı verdiyseniz, vermiş olduğunuz talimata yazdığınız kredi kartında değişiklik olduysa değişikliği odaya mutlaka bildiriniz.

• Aidat ödemelerinizle ilgili otomatik ödeme talimatınız varsa bankalardan hiçbir şekilde ödeme yapmayınız.

• Odamızdan almış olduğunuz ekstre üzerindeki gecikme zammı aylık (amme alacağı ) olarak hesaplanır

• Nispi aidat tahakkuklarınızı zamanında bildiriniz. Bildirmediğiniz zaman otomatik ödeme talimatınız olsa bile tahakkuk edecek borç tutarını bilemediğimiz için tahsilat yapılmayacağından gecikme zammına tabi olursunuz.