Dviz Pozisyonunu Etkileyen lemlerin TCMB Tarafndan zlenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yapld

7.000 TL'yi Aan Tutardaki Tahsilat ve demelerin Finansal Kurumlar Araclyla Yaplmas Zorunluluu Ksm Ksm demeleri de Kapsamaktadr

KDV Ksmi Tevfikat Uygulamasnda Oran ve Kapsam Deiiklikleri Yapld

Ev Hizmeti yerleri Kolay verenlik Kapsamna Alnd

SGK Mevzuatnda Prim deme ve Eksik Gn Saylar Nasl Hesaplanr?

509 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde deiiklik yaplmasna dair Tebli (Sra No: 526) 09/02/2021 tarih ve 31390 sayl Resmi Gazete yaymlanarak yrrle girmitir.

Askeri zaferler ne kadar byk olursa olsun iktisad zaferlerle talandrlmadka payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATRK


Adres :

Souksu Mah. Kazm Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)