Odamız ile Başaran Eğitim Kurumları Bilgisayar ve Meslek Kursları Merkezi arasında yapılan anlaşma ile üyelerimize ve stajyerlerimize yönelik ( Mesleki ) İleri excel ile veri yönetimi ve raporlama öğretim kursu odamız binasında verilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan “Meslek Mensuplarının Azami İş Kapasitesinin Belirlenmesine Yönelik Çalışma Taslağı ve Uygulama Örnekleri” ile ilgili Görüş ve Önerilerinizi 01.06.2015 Pazartesi Mesai Bitimine Kadar Odamıza Göndermenizi Önemle Rica Ederiz.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve ekte yer alan beyanname, bildirim ve ekleri ile formların incelenerek görüş ve önerilerin en geç 01.06.2015 Pazartesi mesai bitimine kadar odamıza göndermenizi önemle rica ederiz.

Muratpaşa SGK Müdürlüğünde 21.05.2015 Tarihinden İtibaren 4/A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin, İşveren Tescil İşlemleri Hariç, Diğer İşveren İşlemleri 13.30 - 17.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır.

İŞKUR tarafından, Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitim aldıkları mesleklerde uygulamayı Görmeleri, çalışma ortamına uyumun sağlanması amacı ile tüm giderleri kurum tarafından karşılanan iş başı eğitim programı başlatılmıştır.

Odamız ve Noterler Birliği tarafından düzenlenen E-İMZA VE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) konulu bilgilendirme semineri Sunusu Yayınlanmıştır

Odamız tarafından 04.06.2014 tarihinde yapılan "Yeni KDV Tebliği ve KDV İadeleri" konulu eğitim semineri sunusu yayınlanmıştır...

Odamız Tarafından Düzenlenen Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Seminerinin Sunusu Yayınlanmıştır.

Odamız Tarafından Düzenlenen Gelir Vergisi ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Semineri Sunusu Yayınlanmıştır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı 21 Mayıs 2015 gün ve 29362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Sosyal Güvenlik Kurumunca Belirlenen Şekle veya Usulüne Uygun Şekilde Verilmemesi Halinde Uygulanması Gereken İdari Para Cezalarına İlişkin Açıklamalar Ekte Yer Almaktadır.

Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)