Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği

Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak Sayılacağı

Sözleşme Dönemine İsabet Eden Beyannamelere Yönelik Geliştirme Kullanıma Açıldı

Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)