Odamız ve Noterler Birliği tarafından düzenlenen E-İMZA VE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) konulu bilgilendirme semineri Sunusu Yayınlanmıştır

Odamız tarafından 04.06.2014 tarihinde yapılan "Yeni KDV Tebliği ve KDV İadeleri" konulu eğitim semineri sunusu yayınlanmıştır...

Odamız Tarafından Düzenlenen Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Seminerinin Sunusu Yayınlanmıştır.

Odamız Tarafından Düzenlenen Gelir Vergisi ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Semineri Sunusu Yayınlanmıştır.

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 11 Aralık 2014 Tarih ve 29202 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi Ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014/7002) 26 Kasım 2014 Tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan; Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) 13 Kasım 2014 Tarih ve 29174 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ 12 Kasım 2014 Tarih ve 29173 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84