2021-2022 GZ YARIYILI II. RETM TEZSZ YKSEK LSANS BAVURUSU

SMMM YETERLLK SINAVLARINA HAZIRLIK KURS KAYITLARIMIZ BALAMITIR

Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin 7326 sayl Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

7326 Sayl Baz Alacaklarn ilk taksit deme sresi bir ay sre ile uzatlmtr

5 Puanlk Prim Tevikinde veren Bazl Bor Sorgusu Balang Dnemi 2022/Ocak Ay Olarak Deitirildi

YANGIN VE SELDEN ETKLENEN BLGELERDE SGKYA VERLMES GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERN VERLME SRELER 27 EYLL2021 TARHNE UZATILDI

7318 Sayl Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yaplan Deiikliklere likin Tebli Yaymland

Vergi Muafiyeti Tannan Vakf ve Kamu Yararna alan Derneklere Ait Yksekrenim Yurtlarnda Barnan rencilere Yaplacak Beslenme ve Barnma Yardmna Dair Ynetmelik Yaymland

2022 Yl Bina Metrekare Normal naat Maliyet Bedelleri lan Edildi

7326 Sayl Kanun Kapsamnda Uzatlan Bavuru, Bildirim, Beyan ve deme Sreleri Hakknda GB Yazs

Mcbir Sebep Hali lan Edilen Yerlerde Borlarn 7256 ve/veya 7326 Sayl Kanunlar Kapsamnda Yaplandran Mkelleflerin Taksit deme Sreleri

7326 Sayl SGK Yaplandrmasnn Son Bavuru ve lk Taksit deme Sresi ile Mcbir Sebep Kapsamndaki Yerlerdeki 7256 ve 7326 Sayl Baz Yaplandrma Taksitlerinin deme Sreleri Uzatld

7326 Sayl Kanun Kapsamnda 31 Austos 2021 Tarihinde Sona Erecek Olan Baz Bavuru, Bildirim, Beyan ve deme Sreleri Uzatld

Askeri zaferler ne kadar byk olursa olsun iktisad zaferlerle talandrlmadka payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATRK


Adres :

Souksu Mah. Kazm Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)